You are here

Інфармацыйны пікет у Бруссэлю

Інфармацыйны  пікет у БруссэлюАктывісты Беларуска-Эўрапейскага задзіночаньня сумесна з прадстаўнікамі ўкраінскай дыяспары зладзілі інфармацыйны пікет ля будынкаў Эўраінстытуцый ў Бруссэле. [FR][ENGL]

Пад час пікету была распаўсюджана вялікая колькасць інфармацыйных улётак (на французскай ды ангельскай мовах). Пікет прыцягнуў вялікую ўвагу эўрапейскіх палітыкаў і СМІ, а таксама жыхароў эўрапейскай сталіцы. Падчас размоў з эўрапейскімі палітыкамі былі выказаны прынцыповыя пазіцыі беларускіх палітычных уцекачоў супраць здрадніцкай палітыкі некаторых эўрапейскіх чыноўнікаў, жадаючых выкарыстаць кароткачасовую выгоду ад бізнесу з дыктатурай.

Інфармацыйны  пікет у Бруссэлю

Інфармацыйны  пікет у Бруссэлю

19 сьнежня - фальшывыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі

Краіна, якая знаходзіцца ў сярэдзіне Эўропы ўцягнутая ў фальшывую кампанію, каторая называецца «Выбары прэзыдэнта».

У1994 годзе спэцслужбы Расеі назначылі прэзыдэнтам Беларусі Аляксандра Лукашэнку. Няўдалы кіраўнік сельскай гаспадаркі пагадзіўся на гэтае працоўнае месца з перспектываю быць кіраўніком Расейскай імпэрыі. Менавіта з гэтае прычыны ад пачатку свайго прэзідэнцтва ён выконваў і выконвае загады сваіх працадаўцаў з Масквы.

Ім былі вынішчаныя інстытуты беларускай дзяржаўнасьці, а беларуская эканоміка пастаўлена ў поўную залежнасьць ад палітычнай кан'юнктуры расейскіх шавіністаў.

Сцэнар да сёлетніх выбараў напісаны палітыкамі Крамля і дакладна выконваецца беларускімі ўладамі.

Каб стварыць выгляд ліберальнасьці, ўлады выдаткавалі вялікія сродкі для наяўнасьці псеўдакандыдатаў на пасаду «прэзыдэнта.»

Галоўная мэта гульні ў выбары – стварэньне ілюзіі сапраўднасьці выбараў з прыцягненьнем маргінальнага электарату на выбарчыя ўчасткі. Роля палітычна неадукаванага выбаршчыка ў гэтай гульні канчаецца пасьля таго, як ён паставіць подпіс у атрыманьні выбарчага бюлетня. Ставячы свой подпіс, выбаршчык становіцца саўдзельнікам выбарчай махінацыі. Выбарчыя бюлетэні ўсё роўна будуць замененыя, і ў выніках будзе пазначана лічба 75 адсоткаў за дыктатара.

Беларускі народ выбірае байкот! Бо ён не зьбіраецца быць уцягнутым у палітычныя авантуры марыянетак крамлёўскіх мафіозі.

На працягу існаваньня дыктатарскага рэжыму ў Беларусі, Эўропа праз розныя ліберальныя фонды выдаткавала вялікія грашовыя сродкі для існаваньня дыктатуры. Пад сёлетнія псэўда выбары ліберальныя эўрапэйскія палітыкі гатовыя выдаткаваць 3 мільярды эўра. Яны гатовыя забыць на выкарыстаньне сьмяротнага пакараньня, на забітых і зьніклых палітыкаў і журналістаў ў Беларусі, на сотні зьбітых і рэпрэсаваных беларускіх дэмакратычных актывістаў, на палітычных зьняволеных якія сёньня знаходзяцца за кратами на выключэньні з навучальных установаў і незаконны прызыў у войска, на перасьлед за палітычную дзейнасьць, на тысячы беларусаў, якія мусілі прасіць палітычны прытулак у розных краінах сьвету.

Ці гатовыя эўрапэйскія налогаплацельшчыкі аплаціць гэты спэктакль пад назвай «Выбары», калі не хапае грошай на ўласныя сацыяльныя праграмы?

Сучасныя беларусы застаюцца адданымі ідэалам 25-га сакавіка.

Жыве Беларусь!

----


19 décembre – fausses élections en Biélorussie

Cet état situé au centre de l’Europe est à nouveau impliqué dans une fausse campagne portant le nom d’«Elections présidentielles».

En 1994, les services spéciaux russes ont désigné Alexandre Loukachenko comme président de la Biélorussie. Ce directeur de sovkhoze raté a accepté cet emploi dans la perspective de régner sur L’Empire russe. C’est bien pour cette raison que dès le début de sa «présidence», Loukachenko a exécuté et exécute les ordres de ses employeurs moscovites.

Il a détruit les institutions de l’état biélorusse et a manœuvré l’économie biélorusse dans un état de dépendance totale de la conjoncture politique des chauvinistes russes.

Le scénario des prochaines «élections» écrit par les politiciens du Kremlin est exécuté à la lettre par les structures des forces de l’ordre biélorusses.

Le but principal du jeu des élections est la création d’une illusion d’élections. Pour créer un semblant de libéralisme, les pouvoirs de l’usurpateur ont dépensé d’immenses moyens pour assurer la présence de pseudo-candidats au poste de «président». Tous les efforts visent à attirer un électorat marginal dans les bureaux de vote. Dans ce jeu, le rôle de l’électeur non éduqué politiquement se termine au moment où il appose sa signature pour réceptionner son bulletin de vote. En apposant sa signature, l’électeur devient complice de la machination électorale. Les bulletins de vote jetés dans les urnes seront de toute façon remplacés et les résultats des élections indiqueront un chiffre de 75 pourcent en faveur du dictateur.

Le peuple biélorusse opte pour le boycott parce qu’il ne souhaite pas être impliqué dans les aventures politiques des marionnettes de la maffia du Kremlin.

Au cours de l’existence du régime dictatorial en Biélorussie, par l’intermédiaire de ses diverses structures et fonds libéraux, l’Europe a débloqué d’immenses moyens matériels pour soutenir l’existence du régime de Loukachenko. Croyant aux nouvelles promesses du dictateur Loukachenko, qui les avait déjà trompés à maintes reprises, les politiciens libéraux européens sont prêts à débloquer 3 milliards d’euros pour les pseudo-élections de cette année. Ils sont prêts à oublier l’utilisation de la peine de mort, les politiciens et journalistes assassinés et disparus, les centaines d’activistes politiques biélorusses battus et réprimés, les prisonniers politiques, l’exclusion des établissements d’enseignement et l’appel illégitime sous les drapeaux, les persécutions pour activité politique, les milliers de Biélorusses qui ont été contraints de demander l’asile politiques dans différents pays de par le monde.

Les contribuables européens sont-ils prêts à payer pour ce spectacle appelé «Elections» alors qu’ils manquent d’argent pour leurs propres programmes sociaux?!

----------


December 19th - false elections in Belarus

The state, which is situated in the centre to Europe, is again pulled into a false campaign called “Presidential elections”.

In 1994 the intelligence agencies of Russia appointed Alexander Lukashenka President of Belarus. The unsuccessful state farm director agreed to this job in the prospect of becoming the ruler of the Russian Empire. Specifically for this reason, from the very beginning of his “presidency”, Lukashenka carried out and still carries out the orders of his Moscow employers.

He destroyed the institutions of Belarus statehood and he made the Belarus economy completely dependent on the political situation of Russian chauvinists. The scenario for the next “elections”, written by Kremlin politicians, is being exactly fulfilled by the Belarus force structures.

The central objective of the elections game is to create the illusion of elections. In order to create an appearance of liberal views, the authorities of the usurper spent enormous means in order to have enough pseudo-candidates for the post of “President”. All efforts are directed so as to entice a marginal electorate into the polling stations. The role of the politically uneducated voter in this game comes to its end at the moment he places his signature when receiving his ballot paper.

Placing his signature, the voter becomes a participant in the election machination. The ballots in the urns will in any case be substituted, and in the election results you will see 75 percent to the benefit of the dictator.

Belarus people opt for a boycott because they are not planning to be pulled into the political adventures of the puppets of the Kremlin Mafia.

During the existence of the dictatorial regime in Belarus, Europe assigned enormous cash resources for the existence of Lukashenka's regime through its different liberal structures and funds. Believing in the new promises of dictator Lukashenka , who deceived them repeatedly, liberal European politicians are ready to assign 3 billion Euro s for the pseudo-elections of this year. They are ready to forget about the application of the capital punishment, about the killed and disappeared Belarus politicians and journalists, about hundreds of beaten and repressed Belarus political activists, about the political prisoners, about the exclusions from education institutions and the illegal call to military service, about the persecutions for political activity, about thousands of Belarus who were forced to request political asylum in different countries around the world.

Are European taxpayers ready to pay for this play by the name “elections”, while they are short of money for their own social programs?!

Навіны дыяспары: