Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/2/d/0/bielarus.eu/httpd.www/misc/typo3/phar-stream-wrapper/src/PharStreamWrapper.php on line 445 Беларуска-Эўрапейскае задзіночаньне - Рада БНР http://www.bielarus.eu/?q=taxonomy/term/13 ru Iнфармацыйны пікет у Брусэлі http://www.bielarus.eu/?q=node/653 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Ў сталіцы Эўразьвяза Брусэлі, адбыўся пікет.</p> <p>Вядома, што ў бліжайшы час паміж кіраўніком Крамля Пуцінам і яго марыянеткай Лукашэнка будзе падпісана ганебная дамова якая пазбавіць Беларусь астаткаў Незалежнасьці і суверэнітэту.</p> <p>З мэтай інфармаваньня Эўрапалітыкаў, беларускімі актывістамі Беларуска Эўрапейскае задзіночаньня пры падтрымцы раднага БНР быў зладжаны інфармацыйны пікет насупраць будынка Эўракамісіі.<br /> Да Беларускіх эмігрантаў таксама далучыліся актывісты таварыства Украінцаў Бельгіі.</p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/DSC_0337.JPG" width="700" height="464" alt="DSC_0337.JPG" /></p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/DSC_0354.JPG" width="700" height="464" alt="DSC_0354.JPG" /></p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/DSC_0355.JPG" width="700" height="464" alt="DSC_0355.JPG" /></p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/DSC_0357.JPG" width="700" height="464" alt="DSC_0357.JPG" /></p> <p>Удзельнікі пікета падтрымоўваюць усіх актыўных і сумленных Беларусаў якія заўтра выйдуць на плошчу Каліноўскага бараніць Беларусь і яе Незалежнасьць якая здабыта крывёй і жыцьцямі беларускіх патрыётаў!</p> <p>Беларусь будзе вольнай!</p> <p>Жыве Беларусь!</p> <p><i>Прапануем тэкст інфармацыйнага бюлетэна, які быў распаўсюджаны падчас пікета:</i></p> <h2>НАТО - гарант безпеки Європи!</h2> <p>Європа на сьогоднішній день знаходиться в постійній небезпеці, як в періоди передвоєнного часу. Різні дії і атаки проти європейської безпеки стрясають європейське суспільство. Багато аналітиків і політичні біженці з Білорусі, неодноразово звертали увагу і давали прогнози, що головні координатори терактів і гібридних атак знаходяться за кремлівськими стінами в Москві. Після другої світової війни був засуджений гітлерівський нацизм і тому він перестав бути загрозою миру, але не був засуджений кремлівський комунізм і російське імперське мислення, які були головним інкубатором для створення нацизму в Німеччині. Тому кремль і залишився головним розсадником агресії і тероризму. Не можна забувати, що і китайська влада комуністів виросла на дотаціях московського кремля і теж на сьогоднішній день становить загрозу європейській економічній стабільності.</p> <p>Як гарант безпеки Європи на кошти європейських платників податків була створена організація ОБСЕ, яка<br /> повинна була забезпечувати гарантії безпеки і миру. Але ми спостерігаємо, що ця організація виконує роль статистів. Вони не хочуть бачити, що росія веде гібридні війни, а часом і відкриту агресію проти Грузії і України, в результаті якої<br /> були окуповані Осетія, Абхазія, півострів Крим і велика територія Донбасу. Окупація відбулося через промосковську політику Януковича і через прагматичне мовчання старої Європи, що сидить, як наркоман, на газовій голці Газпрому, що несе ейфорію надприбутків і застилало їм очі на нову реальність. ігнорування факту порушення Росією Будапештського меморандуму, з боку інших його підписантів, розв'язало нову гонку озброєнь і відкрило кремлівським терористам шлях ядерного шантажу.</p> <p>В результаті бездіяльності і зради демократичних цінностей, політиками Європи, в Україні загинули і продовжують гинути тисячі жителів європейської країни. даний факт схиляє до думки, що громадяни ЄС не можуть відчувати себе в безпеці, так як європейські політики і структури, що відповідають за безпеку, прийняли капітуляцію перед агресією путина і його газпромівської мафією.</p> <p>Деякі лідери країн Європи зайняли позицію саботажу НАТО, яка є головним стримуючим фактором агресії імперських неосталіністів з московського кремля.</p> <p>Путінська кліка, також шантажем і погрозами примушує білоруське уряд увійти до складу Росії. Можливо, 8 грудня 2019 відбудеться політичний аншлюс, який позбавить Республіку Білорусь залишків незалежності і суверенітету. Політичний аншлюс Білорусі, наближає впритул до кордонів країн ЄС тероризм і ядерну загрозу, а також можливість отримати справжнісіньку війну безпосередньо на кордонах ЄС. Якщо війна на Донбасі і окупація Криму Росією були на видаленні від кордонів ЄС, то в разі фактичної окупації Білорусі, війна вільного світу проти кремлівської тиранії торкнеться безпосередньо і прикордонні держави Європейського союзу.</p> <p>Білоруси будуть чинити опір анексії, аж до збройного опору проти російської агресії, за свою волю, за свій суверенітет, за свою незалежність, за своє право бути в сім'ї європейських народів, а не в болоті кремлівських імперських ілюзій!</p> <p>Протягом 25 років, чиновники різних європейських структур проявляли вражаючу прагматичну короткозорість і небажання бачити кричущі порушення законів і прав людини з боку прокремлівського режиму Лукашенко. Це привело нас до тієї кризи, що ми маємо на сьогоднішній день. Було б логічним, щоб злочинці, які порушують власні закони про виборах, яких фактично 25 років не існує в Білорусі, були б позбавлені права в'їзду в країни ЄС. Цей крок убезпечив би жителів Євросоюзу від злочинців ігнорують закони і демократичні цінності.</p> <p>Білоруські політичні біженці впевнені, що тільки НАТО на сьогоднішній день, може бути гарантом безпеки Європи! Кожен політик який встав на шлях саботажу і ослаблення еффективності діяльності структур північно-атлантичного альянсу стає союзником кремлівського тероризму і ініціатором третій світової війни!</p> <p>Кожен хто стає союзником Путіна, стає союзником терористів!</p> <p>Живе Білорусь!</p> <h2>NATO is the guarantor of European security!</h2> <p>Europe is in constant danger today, as in the pre-war period. Various actions and attacks against European security are shaking European society. Many analysts and political refugees in Belarus have repeatedly pointed out and predicted that the main coordinators of terrorist attacks and hybrid attacks are hiding behind the walls of the Moscow Kremlin.</p> <p>After the Second World War, Nazism was condemned and thus ceased to be a threat to peace, but Kremlin communism and Russian imperial thought, which were the main incubators of Nazism in Germany, have not been condemned. Therefore the Kremlin remained the main nursery for aggression and terrorism. We must not forget that the Chinese communist power developed thanks to subsidies from the Moscow Kremlin and is still a threat to European economic stability.</p> <p>As a guarantor of European security, the OSCE was created at the expense of European taxpayers to ensure security and peace. But we notice that this organization plays a mere figurative role. It does not want to see that Russia is waging a hybrid war and even sometimes an open aggression against Georgia and Ukraine. As a result, Ossetia, Abkhazia, the Crimean Peninsula and a large part of the Donbass have been occupied. The occupation took place because of Yanukovych's pro-Moscow policy and the pragmatic silence of old Europe, sitting as a drug addict on Gazprom gas, bringing the euphoria of superprofits and veiling their eyes on the new reality. The fact that the other signatories of the Budapest memorandum ignored Russia's violations of it sparked a new arms race and opened the way for nuclear blackmail to Kremlin terrorists.</p> <p>As a result of the inaction and betrayal of democratic values by European politicians, thousands of people in a European country have perished and continue to perish in Ukraine, suggesting that European citizens can not feel safe because European politicians and security structures capitulated to the aggression of Putin and the Gazprom Mafia. Some European leaders have taken the position to sabotage NATO, which is the main deterrent against the aggression of the imperial Neo-Stalinists of the Moscow Kremlin.</p> <p>Through blackmail and threats, Putin's clique forces the Belarusian government to become part of Russia. It is possible that on 8 December 2019, there will be a political Anschluss that will deprive the Republic of Belarus of the vestiges of its independence and sovereignty. A political Anschluss of Belarus would be bringing the EU borders closer to terrorism and a nuclear threat, as well as the possibility of launching a real war directly on the EU borders. If the war in the Donbass and the occupation of Crimea by Russia were far from the borders of the EU, in case of de facto occupation of Belarus, the free world war against the tyranny of the Kremlin would directly affect the border states of the European Union.</p> <p>Belarusians will resist annexation, up to an armed resistance against Russian aggression, for their freedom, their sovereignty, their independence, their right to be part of the family of European peoples and not the swamp of imperial illusions of the Kremlin !</p> <p>For 25 years, officials of various European structures have shown an astonishing pragmatic short-sightedness and have been reluctant to notice the flagrant violations of laws and human rights by the pro-Kremlin Lukashenko regime. This led us to the crisis we are experiencing today. It would be logical for criminals who violate their own electoral laws, which de facto no longer exist in Belarus since 25 years, to be denied entry into EU countries. This would protect EU residents from criminals who ignore democratic laws and values.</p> <p>The Belarusian political refugees are convinced that only NATO can today be the guarantor of security in Europe!</p> <p>Any politician who has embarked on the path of sabotage and who is weakening the effectiveness of the North Atlantic Alliance structures becomes an ally of Kremlin terrorism and an initiator of the Third World War!</p> <p>All those who become Putin's allies become allies of terrorists!</p> <p>Long live Belarus!</p> <h2>L’OTAN est le garant de la sécurité en Europe!</h2> <p>L’Europe est aujourd’hui en danger constant, tout comme dans les périodes d’avant-guerre. Diverses actions et attaques contre la sécurité européenne secouent la société européenne. De nombreux analystes et réfugiés politiques du Bélarus ont souligné et prédit à plusieurs reprises que les principaux coordinateurs d'attaques terroristes et d'attaques hybrides se trouvent derrière les murs du Kremlin de Moscou.</p> <p>Après la Seconde Guerre mondiale, le nazisme hitlérien a été condamné et a donc cessé d'être une menace pour la paix, mais le communisme du Kremlin et la pensée impériale russe, qui étaient les principaux incubateurs du nazisme en Allemagne, n'ont pas été condamnés. Le Kremlin est donc resté le principal foyer d’agression et de terrorisme. Nous ne devons pas oublier que le pouvoir communiste chinois s’est développé grâce aux subventions du Kremlin de Moscou et constitue encore aujourd'hui une menace pour la stabilité économique européenne.</p> <p>En tant que garant de la sécurité de l’Europe, l’OSCE a été créée aux frais des contribuables européens pour assurer la sécurité et la paix. Mais nous constatons que cette organisation joue un rôle de figurant. Elle ne veut pas voir que la Russie mène une guerre hybride et même parfois une agression ouverte contre la Géorgie et l'Ukraine. En conséquence de quoi l'Ossétie, l'Abkhazie, la péninsule de Crimée et une grande partie du Donbass ont été occupées. L’occupation s’est faite en raison de la politique pro-moscovite de Ianoukovitch et du silence pragmatique de la vieille Europe, assise comme un toxicomane sur le gaz livré par Gazprom, portant l’euphorie des superprofits et leur voilant les yeux sur la nouvelle réalité. Le fait que les autres signataires du mémorandum de Budapest ont ignoré les violations de celui-ci par la Russie a déclenché une nouvelle course aux armements et ouvert aux terroristes du Kremlin la voie du chantage nucléaire.</p> <p>À la suite de l'inaction et de la trahison des valeurs démocratiques par les politiciens européens, des milliers d'habitants d’un pays européen ont péri et continuent de périr en Ukraine, ce qui fait penser que les citoyens européens ne peuvent pas se sentir en sécurité car les responsables politiques européens et les structures chargées de la sécurité ont capitulé devant l'agression de Poutine et de mafia Gazprom. Certains dirigeants européens ont pris pour position de saboter l'OTAN, qui constitue le principal moyen de dissuasion contre l'agression des néostaliniens impériaux du Kremlin de Moscou.</p> <p>Par le chantage et les menaces, la clique de Poutine oblige le gouvernement biélorusse à faire partie de la Russie. Il est possible que le 8 décembre 2019 ait lieu un Anschluss politique qui privera la République du Bélarus des vestiges de son indépendance et de sa souveraineté. Un Anschluss politique du Bélarus rapprocherait des frontières de l’UE le terrorisme et une menace nucléaire, ainsi que la possibilité de déclencher une véritable guerre directement aux frontières de l’UE. Si la guerre dans le Donbass et l'occupation de la Crimée par la Russie étaient éloignées des frontières de l'UE, en cas d’occupation de fait du Bélarus, la guerre du monde libre contre la tyrannie du Kremlin affecterait directement les États frontaliers de l'Union européenne.</p> <p>Les Biélorusses résisteront à l'annexion, jusqu'à la résistance armée contre l'agression russe, pour leur liberté, leur souveraineté, leur indépendance, leur droit de faire partie de la famille des peuples européens et non du marécage des illusions impériales du Kremlin!</p> <p>Pendant 25 ans, les fonctionnaires des diverses structures européennes ont fait preuve d'une myopie pragmatique étonnante et se sont montrés réticents à constater les violations flagrantes des lois et des droits de l'homme par le régime pro-Kremlin de Loukachenko. Cela nous a conduits à la crise que nous vivons aujourd'hui. Il serait logique que les criminels qui enfreignent leurs propres lois électorales, qui de facto n'existent plus en Bélarus depuis 25 ans, se voient refuser l'entrée dans les pays de l'UE. Ceci protégerait les résidents de l'UE des criminels qui ignorent les lois et les valeurs démocratiques.</p> <p>Les réfugiés politiques biélorusses sont convaincus que seule l'OTAN peut aujourd'hui être le garant de la sécurité en Europe!</p> <p>Tout homme politique qui s’est engagé sur la voie du sabotage et de l’affaiblissement de l’efficacité des structures de l’Alliance de l’Atlantique Nord devient un allié du terrorisme du Kremlin et un initiateur de la troisième guerre mondiale!</p> <p>Tous ceux qui deviennent des alliés de Poutine deviennent des alliés des terroristes!</p> <p>Vive le Bélarus!</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-2 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны дыяспары:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/2">Палітыка</a></div></div></div> Fri, 06 Dec 2019 15:53:14 +0000 bez-admin 653 at http://www.bielarus.eu АБ ПАГРОЗЕ НЕЗАЛЕЖНАСЬЦІ БЕЛАРУСІ. СУМЕСНАЯ ЗАЯВА РАДЫ БНР І ПРАДСТАЎНІКОЎ ПАЛІТЫЧНЫХ І ГРАМАДЗКІХ АРГАНІЗАЦЫЙ БЕЛАРУСІ http://www.bielarus.eu/?q=node/651 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>У дзень XXX Сэсіі Рады БНР адбылася сумесная нарада падпісантаў Віленскага мэмарандуму 2012 г. – прадстаўнікоў галоўных беларускіх дэмакратычных партыяў і грамадзкіх арганізацый. Па выніках абмеркаваньня актуальнай сытуацыі вакол магчымага падпісаньня афіцыйным Менскам і Крамлём дакумэнтаў аб далейшай інтэграцыі Беларусі і Расеі было вырашана прыняць заяву, тэкст якой падаем ніжэй.</p> <h2>АБ ПАГРОЗЕ НЕЗАЛЕЖНАСЬЦІ БЕЛАРУСІ</h2> <p>Сумесная заява падпісантаў Віленскага мэмарандуму (2012), прадстаўнікоў палітычных партыяў, рухаў, грамадзкіх арганізацыяў</p> <p>Мы, падпісанты Віленскага мэмарандуму 2012 году, прадстаўнікі дэмакратычных партыяў, рухаў, грамадзянскай супольнасьці Беларусі сумесна з Радай Беларускай Народнай Рэспублікі:</p> <p>— зьвяртаем увагу беларускага народу і міжнароднай супольнасьці на небясьпечны намер кіраўнікоў Расеі і Беларусі Ўладзіміра Пуціна і Аляксандра Лукашэнкі падпісаць 8 сьнежня сёлета дамовы, якія замацоўваюць залежнасьць Беларусі ад Расеі ды патэнцыйна пагражаюць самому далейшаму існаваньню Беларусі як незалежнай сувэрэннай дзяржавы;</p> <p>— нагадваем, што беларускі народ стагодзьдзямі змагаўся за сваю незалежную дзяржаўнасьць, паклаўшы ў барацьбе спачатку з Расейскай, а затым з камуністычнай савецкай імпэрыяй незьлічоную колькасьць жыцьцяў, і гэтыя ахвяры не забытыя;</p> <p>— падкрэсьліваем, што лёсавызначальныя для беларускага народу пагадненьні рыхтуюцца ў поўнай сакрэтнасьці, без якіх бы ні было кансультацыяў з прадстаўнікамі грамадзкасьці. Ніводзін праект дакумэнта не апублікаваны. Нават „дэпутаты парлямэнту“ ня здолелі атрымаць хаця б мінімальную інфармацыю ад ураду Беларусі;</p> <p>— зазначаем, што ініцыятары інтэграцыі абгрунтоўваюць cвае дзеяньні вынікамі праведзенага ў Беларусі ў 1995 годзе рэфэрэндуму, адным з пытаньняў якога была эканамічная інтэграцыя з Расеяй. Але рэфэрэндум быў прызначаны насуперак Канстытуцыі і заканадаўству, у тым ліку шляхам зьбіцьця збройнымі падразьдзяленьнямі спэцслужбаў дэпутатаў апазыцыі непасрэдна ў залі парлямэнту, ён праходзіў з шматлікімі фальсыфікацыямі і не зьяўляецца сапраўдным волевыяўленьнем беларускага народу;</p> <p>— заяўляем, што ад моманту абраньня Лукашэнкі прэзыдэнтам у 1994 годзе, у Беларусі не было свабодных і справядлівых выбараў, а ў лістападзе 1996 адбыўся канстытуцыйны пераварот і парлямэнт быў гвалтоўна распушчаны. У часе апошняй выбарчай кампаніі ў “палату прадстаўнікоў” значная частка непраўладных кандыдатаў не была дапушчаная да рэгістрацыі, нідзе назіральнікі не былі дапушчаныя да падліку галасоў, на шмат якіх участках зафіксаваныя іншыя парушэньні. У “парлямэнт” не прапушчаны ніводзін непраўладны кандыдат. Такім чынам, у Беларусі няма легітымнай заканадаўчай улады, а значыць, любыя дамовы, падпісаныя цяперашняй ўладай, апрыёры неканстытуцыйныя;</p> <p>— нагадваем, што ў пачатку 1990-х гадоў Беларусь добраахвотна адмовілася ад ядзернай зброі, даверыўшыся гарантыям свайго сувэрэнітэту, сфармуляваным у так званым Будапэшцкім мэмарандуме, падпісаным ЗША, Вялікай Брытаніяй і Расеяй. Аднак абмежаваньне сувэрэнітэту Беларусі аж да пагрозы інкарпарацыі з боку Расеі, якая пад уладай Пуціна вядзе палітыку агрэсіўнай ваяўнічай імпэрыі, можа стварыць прынцыпова іншую і вельмі небясьпечную геапалітычную сытуацыю ў Эўропе: расейскае войска апынецца на 600 кілямэтраў бліжэй да эўрапейскіх сталіц.</p> <p>Мы пацьвярджаем пазыцыю, заяўленую ў Віленскім мэмарандуме 2012 году: “Суб’ектам і першасным гарантам незалежнай дзяржаўнасьці Беларусі і нацыянальна-культурнай пэрспэктывы беларусаў ёсьць сам беларускі народ, які павінен сьцьвярджаць сваю палітычную волю ва ўмовах свабоды“.</p> <p>Мы падкрэсьліваем, што кансэрвацыя антыдэмакратычнай, не падсправаздачнай народу, пазбаўленай дэмакратычна-канстытуцыйнай легітымнасьці ўлады ў Беларусі толькі ўзмацняе пагрозу незалежнасьці краіны.</p> <p>Мы заклікаем дэмакратычныя дзяржавы сьвету, у тым ліку тыя, што падпісвалі Будапэшцкі мэмарандум, а таксама Эўрапейскі Зьвяз асудзіць любыя спробы Расейскай Фэдэрацыі абмежаваць сувэрэнітэт Беларусі, выкарыстоўваючы адсутнасьць у Беларусі дэмакратычна выбранай улады, а таксама выступіць з ініцыятывай гарантыяў незалежнасьці Беларусі на міжнародна-праўнай аснове.</p> <p>Алена Анісім, старшыня Таварыства беларускай мовы імя Скарыны</p> <p>Рыгор Кастусёў, старшыня партыі БНФ</p> <p>Станіслаў Шушкевіч, старшыня Вярхоўнага Савета 12-га скліканьня</p> <p>Юрась Беленькі, намесьнік старшыні Кансэрватыўна-хрысьніянскай партыі БНФ</p> <p>Вінцук Вячорка, падпісант Віленскага Мэмарандуму</p> <p>Павал Севярынец, сустаршыня аргкамітэту Беларускай хрысьціянскай дэмакратыі</p> <p>Алена Талстая, сустаршыня Руху салідарнасьці “Разам”</p> <p>Мікола Казлоў, выканаўца абавязкаў старшыні Аб’яднанай грамадзянскай партыі</p> <p>Анатоль Лябедзька, дырэктар цэнтру “Эўрапейскі дыялёг”, дэпутат Вярхоўнага Савета 12-га і 13-га скліканьняў</p> <p>Ад Рады Беларускай Народнай Рэспублікі – Івонка Сурвілла, старшыня Рады БНР</p> <p>1 сьнежня 2019<br /> Заява адкрытая для падпісаньня.</p> <p><a href="">http://www.radabnr.org</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div> Mon, 02 Dec 2019 06:53:56 +0000 bez-admin 651 at http://www.bielarus.eu Зварот Старшыні Рады БНР да 99-й гадавіны Слуцкага Збройнага Чыну http://www.bielarus.eu/?q=node/648 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Дарагія Суродзічы Беларусы!</p> <p>Як і кожны год у гэты восенскі месяц, Беларусы з удзячнасцю прыпамінаюць і аддаюць чэсць сваім слаўным Случчаком, якія пайшлі змагацца пад бел-чырвона-белым сьцягам за сваю зямельку. Пайшлі ўміраць каб жыла Беларусь!</p> <p>У гэтым годзе – таксама ў лістападзе – адбудзецца ў Вільні перапахаванне Кастуся Каліноўскага і іншых герояў Паўстання 1863-1864 г. ў Беларусі. Дасюль ляжалі іх замардаваныя парэшткі ў агульнай непазначанай яме на Замкавай Гары.</p> <p>З нагоды перапахавання, адбудзецца ў Вільні вялікая ўрачыстасць 22-га лістапада. Дарагія Суродзічы, прашу ўсіх Вас далучыцца думкамі да гэтае падзеі. Прыпамінаю, што пароль паўстанцаў быў:</p> <p>Каго любіш? Люблю Беларусь! Так узаемна!</p> <p>А вось што пісаў нам з-пад шыбеньніцы, засуджаны царскімі ўладамі на смерць, наш герой. Сёння як ніколі хочу, каб Вы пачулі ягоныя словы любові да сваей Бацькаўшчыны і свайго народу:</p> <p>«Браты мае, мужыкі родныя. З-пад шыбеньніцы маскоўскай прыходзіць мне да Вас пісаці, і можа раз астатні! Горка пакінуць зямельку родную і Цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, но не жаль згінуць за Тваю праўду. Прыймі народзе маё слова прадсмертнае, бо яно, як з таго света, толькі для дабра Твайго напісана!»</p> <p>І канчае Яська, гаспадар з-пад Вільні, свой ліст усім нам ведамымі словамі : «Бо я Табе з-пад шыбеньніцы кажу Народзе, што тады толькі зажывеш шчасліва, калі над Табою Маскаля ўжо ня будзе»!</p> <p>Словы гэтыя актуальныя па сёння! Хаця дзяржава наша незалежная, кіруюць ёю яшчэ ўсё ворагі нашай свабоды. Дык памятайма «слова прадсмертнае» нашага героя, дарагія Суродзічы, бо «толькі для дабра нашага яно напісана»!</p> <p>ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!</p> <p>Івонка Сурвілла,<br /> Старшыня Рады БНР</p> <p><a href="http://narodny.org/?p=24311">ПАРТЫЯ БНФ</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-2 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны дыяспары:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/2">Палітыка</a></div></div></div> Wed, 27 Nov 2019 10:11:46 +0000 bez-admin 648 at http://www.bielarus.eu Дарагія Беларусы Бельгіі, гэта ўзнагарода ваша і мая! http://www.bielarus.eu/?q=node/647 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Дарагія Беларусы Бельгіі, гэта ўзнагарода ваша і мая!<br /> Дзякуй вам, за вашу ахвярнасць і любоў да Беларусі!<br /> Жыве Беларусь!</p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/pimenau_medal.jpg" width="488" height="700" alt="pimenau_medal.jpg" /></p> <p>Старшыня Беларуска-Эўрапейскага задзіночаньня Зьміцер Пименаў</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-2 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны дыяспары:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/2">Палітыка</a></div></div></div> Mon, 25 Nov 2019 08:23:25 +0000 bez-admin 647 at http://www.bielarus.eu Юбілейная трыццатая Сэсія Рады БНР http://www.bielarus.eu/?q=node/646 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>23 лістапада ў Вільні прайшла юбілейная трыццатая Сэсія Рады БНР. Былі прадстаўленыя беларускія асяродкі ЗША, Бэльгіі, Вялікай Брытаніі, Канады, Латвіі, Літоўскай Рэспублікі, Польшчы, Расеі, Чэхіі і Эстоніі.</p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/23112019-1.jpg" width="700" height="525" alt="23112019-1.jpg" /></p> <p>Перад Сэсіяй адбылася нарада падпісантаў Віленскага мэмарандуму 2012 г. з удзелам беларускіх грамадзкіх лідараў і кіраўнікоў галоўных палітычных партый і арганізацый Беларусі, у тым ліку Юрася Беленькага, Вінцука Вячоркі, Францішка Вячоркі, Рыгора Кастусёва, Анатоля Лябедзькі, Вячаслава Сіўчыка, Аляксея Янукевіча.</p> <p>Была абмеркаваная палітычная сытуацыя ў Беларусі і пагроза незалежнасьці ў кантэксьце падпісаньня пагадненьняў між афіцыйным Менскам і Крамлём, заплянаванага на 8 сьнежня.</p> <p>У склад Прэзыдыюму Рады БНР і на пасаду Сакратара Рады была прынятая доктар Паліна Прысмакова з ЗША. Валеры Дворнік з ЗША прыняты на пасаду скарбніка.</p> <p>Былі ўручаныя некалькі Мэдалёў да стагодзьдзя БНР.</p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/23112019-22.jpg" width="525" height="700" alt="23112019-22.jpg" /></p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/23112019-2.jpg" width="700" height="411" alt="23112019-2.jpg" /></p> <p>Кіраўніцтва Рады БНР таксама ўзяло ўдзел у набажэнстве, якое ў Базыльянскіх мурох правёў галава беларускіх грэка-каталікоў Сяргей Гаек.</p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/23112019-3.jpg" width="700" height="525" alt="23112019-3.jpg" /></p> <p><a href="https://www.facebook.com/radabnr/">Рада БНР</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-2 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны дыяспары:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/2">Палітыка</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-5 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Духоўнае жыцьцё:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/6">Навіны</a></div></div></div> Mon, 25 Nov 2019 08:06:08 +0000 bez-admin 646 at http://www.bielarus.eu РАДА БНР УЗЯЛА ЎДЗЕЛ У ПАХАВАНЬНІ ПАЎСТАНЦАЎ 1863-1864 ГГ. У ВІЛЬНІ http://www.bielarus.eu/?q=node/645 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Старшыня Рады БНР Івонка Сурвілла і яе намесьнікі разам з прадстаўнікамі дзяржаўнага кіраўніцтва Літоўскай Рэспублікі, Польшчы, Украіны і Рэспублікі Беларусь прысутнічаюць на ўрачыстым набажэнстве з нагоды пахаваньня паўстанцаў 1863-1864 гадоў.</p> <p>Старшыня Рады БНР Івонка Сурвілла, Першы заступнік Старшыні Рады БНР Сяргей Навумчык і Заступнік Старшыні Рады БНР Мікалай Пачкаеў прысутнічалі на ўрачыстым набажэнстве ў Віленскай катэдры разам з Прэзыдэнтам Польшчы Анджэем Дудам, Прэзыдэнтам Літоўскай Рэспублікі Гінтасам Наўседам і іншымі прадстаўнікамі дзяржаўнага кіраўніцтва Літоўскай Рэспублікі, Польшчы і Рэспублікі Беларусь.</p> <p>У сувязі зь сёньняшняй падзеяй Старшыня Рады БНР зьвярнулася да грамадзкасьці.</p> <p>Падаем тэкст звароту:</p> <p>"Шаноўныя суродзічы-беларусы,</p> <p>Дарагія нашыя польскія і літоўскія суседзі і сябры.</p> <p>Сёньня мы сьведкі вялікай гістарычнай падзеі. Нарэшце героі нашых трох народаў, паўстанцы, якія аддалі сваё жыцьці за нашу і вашу свабоду, знойдуць свой спачын.</p> <p>Кастусь Каліноўскі і ягоныя паплечнікі сталі натхняльнікамі беларускага нацыянальна-вызвольнага руху. Каліноўскі стаў сымбалем барацьбы беларускага народу за вольнасьць, за свае нацыянальныя і сацыяльныя правы. "Каго любіш? Люблю Беларусь" - гэты пароль выкарыстоўвалі паўстанцы Каліноўскага. Гэты пароль нібы даў штуршок да нараджэньня нашай сучаснай нацыі і застаецца нашым паролем, нашым дэвізам па сёньня.</p> <p>Вялікі гонар для нас быць сьведкамі доўгачаканага ганаровага пахаваньня гэтых людзей. Вялікі гонар - пакланіцца ім і ўшанаваць іхную памяць.</p> <p>Героі-паўстанцы яднаюць нашыя тры народы: беларускі, літоўскі, польскі. Многія зь іх нарадзіліся на тэрыторыі цяперашняй Беларусі. Усе яны былі патрыётамі нашай супольнай гістарычнай айчыны, старадаўняй Літвы. І спачын яны знайшлі ў горадзе, які гэтаксама зьяўляецца сваім і для беларусаў, і для літоўцаў, і для палякаў: у Вільні.<br /> Барацьба, якую вялі паўстанцы, праз 55 гадоў пасьля іхнае гераічнае сьмерці прывяла да абвяшчэньня незалежных Беларускай Народнай Рэспублікі, Літоўскай Рэспублікі і Польшчы.</p> <p>Змаганьне Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў служыць нам моцным прыкладам. Нават забіўшы цела, ворагі ня здолелі забіць дух нашай вызвольнай барацьбы. І празь дзесяцігодзьдзі нашыя народы перамаглі, бо кіравала імі прага да Волі і Свабоды.<br /> Незалежнасьць Беларусі сёньня зноў пад пагрозай. Але зь верай у нашую праўду, якую так часта ўспамінае ў сваіх артыкулах Кастусь Каліноўскі, мы пераможам. Беларусь будзе вольнай дэмакратычнай краінай, як нашыя сяброўскія Польшча і Літоўская Рэспубліка, з кім мы разам у сёньняшні ўрачысты дзень.</p> <p>Вечная памяць і слава нашым героям!"</p> <p><a href="http://radabnr.org">Рада БНР</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">У сьвеце:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/9">Палітыка</a></div></div></div> Fri, 22 Nov 2019 10:29:49 +0000 bez-admin 645 at http://www.bielarus.eu Дзяды ў Бельгіі http://www.bielarus.eu/?q=node/643 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><img src="http://bielarus.eu/system/files/10-2019-1.jpg" width="700" height="664" alt="10-2019-1.jpg" /><br /> Беларуская грамада ў Бельгіі разам з беларусамі з Францыі традыцыйна наведала на Дзяды магілу Міколы Равенскага.<br /> Беларусы маліліся за спачын душаў сваіх родных і блізкіх якія адыйшлі да Валадарства Нябеснага дзе ўспомнілі ў сваіх малітвах беларускага кампазытара, стваральніка музыкі да Духоўнага гімну “Магутны Божа” на словы беларускай паэткі Натальлі Арсеньнявай.</p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/20191101_164147.jpg" width="700" height="669" alt="20191101_164147.jpg" /></p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/20191101_114315.jpg" width="700" height="394" alt="20191101_114315.jpg" /></p> <p> Радным БНР Змітром Піменавым былі працытаваны словы беларускага правадыра і нацыянальнага аўтарытэта Зянона Пазьняка:</p> <p> "Чаму мы ўшаноўваем нашых Дзядоў?<br /> І чаму трэба памятаць нашых Дзядоў?<br /> Таму што нашы Дзяды мудрыя. Наша цела і наш розум ад нашых Дзядоў.<br /> Яны нам кажуць: Трымайцеся свайго, яно для нас лепшае. Беражыце нашу зямлю, нашу мову, нашу культуру – тут наш розум і наша моц. Бараніце нашы каштоўнасьці ад прышэльцаў як з усходу, так і з захаду. Нашы нацыянальныя каштоўнасьці належаць і нашым будучым пакаленьням.<br /> Слава нашым Дзядам!</p> <p>Жыве Беларусь!” </p> <p>Пасьля малітвы Беларусы накіраваліся да магілы Раднага БНР Янкі Жучкі каб памаліцца за спачын яго душы. Для сумленных Беларусаў ён зьяўляецца прыкладам у змаганьні за Незалежнасьць краіны. На магіле Беларусы прасьпявалі Духоўны гімн які быў упершыню выкананы хором студэнтаў лёванскага універсітэта дзе спяваў Янка Жучка разам з іншымі Беларускімі патрыётамі, якія мусілі зьехаць з Беларусі, пасьля Другой Сусветнай вайны, каб захаваць свае маладыя жыцьці.</p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/10-2019-2.jpg" width="394" height="700" alt="10-2019-2.jpg" /></p> <p>Хто памятае пра былое,</p> <p>Той мае будучыню!</p> <p>Жыве Беларусь!</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-2 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны дыяспары:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/14">Грамадзтва</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-5 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Духоўнае жыцьцё:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/7">БГКЦ у Антвэрпане</a></div></div></div> Fri, 01 Nov 2019 16:49:45 +0000 bez-admin 643 at http://www.bielarus.eu Інфармацы пікет у Брусэлі http://www.bielarus.eu/?q=node/642 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Пікет быў лагічнай рэакцыяй на непаслядоўныя дзеяньні палітыкаў ПАРЭ якія без відзімых прычын вярнулі маскоўскіх тэрарыстаў у структыры палітычнай улады Эўропы. Пікет быў арганізаваны Радным БНР у Бельгіі . Удзел у пікеце прынялі актывісты беларускай, украінскай і грузінскай дыяспары.</p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/20190627_122745.jpg" width="700" height="394" alt="Інфармацы пікет у Брусэлі" /> </p> <p>Да пікета далучыўся вядомы беларускі палітык Андрэй Санінікаў які прынёс у падарунак свае кнігі.</p> <p><img src="http://bielarus.eu/system/files/20190627_154642.jpg" width="448" height="700" alt="20190627_154642.jpg" /></p> <p>Украінскія дыпламаты прыйшлі падзякаваць удзельнікам маніфестацыі за іх актыўную палітычную пазыцыю. Таксама паходзілі прадстаўнікі Літвы, Польшы і Грузіі каб маральна падтрымаць учаснікаў палітычнай акцыі і выказаць сваю салідарнасьць.</p> <p>Пад час пікету была распасюджана вялікая колькасьць інфармацыйных бюлетэней, са зместам якіх можна азнаёміцца ніжэй.</p> <h2>ПАРЕ кличе московських терористів до Європи</h2> <p>Протягом усієї своєї історії російська імперія вела політику агресії і терору по відношенню до своїх сусідів. Росія завжди була і залишається ініціатором збройних конфліктів і воєн, постійною загрозою світовій спільноті. Використовуючи продажність політиків і різні загрози щодо своїх опонентів на дипломатичному фронті, кремлівська мафія диктує свої умови і веде свою криваву гру.</p> <p>Останні події в світі показують, що російські терористи для досягнення своїх планів готові проливати кров у будь-якій кількості і в будь-якій частині планети. Будь-яку спробу розв'язати проблему дипломатичним шляхом вони сприймають як слабкість, і їх дії по відношенню до своїх опонентів стають більш агресивними і цинічними. З останніх подій добре видно, що путінська банда не готова до нормальних і цивілізованих переговорів. І в той же час, європейські політики не готові бути послідовними і рішучими у відстоюванні законів, демократичних принципів, і створення безпеки на Європейському континенті.</p> <p>Кремлівські терористи продовжують проливати кров, захоплювати заручників, розпалювати війни і сіяти хаос і беззаконня, а політики Європи, в обов'язки яких входить забезпечення миру і безпеки, наполегливо роблять вигляд, що нічого страшного не відбувається, тим самим руйнуючи принципи демократії і мирного співіснування. Європейські політики створили для себе нічим не виправдані матеріальні блага і для виконання їх готові співпрацювати з кривавими режимами і різного роду політичними терористами. Замість боротьби з агресором політики євроструктур готові влаштувати цинічний торг безпекою і майбутнім Європи з кремлівської мафією.</p> <p>Запускаючи путінську банду в європейські структури, вони стають співучасниками збройного захоплення Української території, щоденної загибелі громадян України, винними у знищенні російськими терористами цивільного літака в небі України, захоплення військової української техніки і заручників. Створюється враження, що політики європейських структур змагаються в цинізмі і в намаганні догодити кремлівським терористам, створюючи їм максимум комфорту для ведення гібридної агресії проти європейської спільноти.</p> <p>Політика загравання з диктаторами, спроби подружитися з агресором не нові на європейському континенті. У ХХ столітті вони вже коштували людству понад 50 мільйонів життів.</p> <p>Після страшної війни була вибудувана ефективна політика і система безпеки, побудована насамперед на тих цінностях, на яких і заснований Європейський Союз. Підтримка громадянського суспільства та демократичних сил в пострадянських країнах, гарантія їх свободи і суверенітету - одна з базових основ миру на континенті. Вільні і незалежні демократичні держави - основа стабільності і миру, добробуту жителів Європи. В останні роки спостерігаються спроби, під виглядом "real politics" ревізіонувати базові європейські цінності, поставивши на перше місце в європейській політиці цинізм і прагматизм. Уже в відкриту в Брюссель запрошують кремлівську маріонетку Лукашенко. Згортаються програми підтримки незалежної преси, громадянського суспільства, демократичних політичних партій в Білорусі. З чиновників диктатора, винних у політичних репресіях, знімаються накладені раніше санкції. За рахунок європейських платників податків в "останній диктатурі Європи" влаштовуються "спортивні" ігрища з виразним корупційним слідом. Політики намагаються не помічати, що спортивна мафія вперто веде співпрацю з країнами, які відкрито ігнорують демократію та принципи гуманізму.</p> <p>Для проведення літніх європейських ігор була обрана країна, яка протягом останніх 25 років вважається останньою диктатурою Європи. Маріонетка Кремля Лукашенко знаючи, що його московський патрон стане на захист його політичних і кримінальних злочинів, все цинічніше ігнорує права людини. Маріонетковий режим продоують вбивати людей, які не вчинили злочину, та не дає їм права детально розібратися в їх невинності. У тюрмах містяться патріоти за політичні переконання: Sviataslaw Baranovich.Taras Avataraw. Aliess Jurkojc. Illia Valavik. Zmicier Palienka. Zmicier Cehanovich. Mihas Zhamchuzny.Vadzim Bojka. Pilip Ivanow. Суди виносять вироки бездоказових фактів злочину, пов'язаного із вживанням наркотиків.<br />  <br /> За всім цим стоїть або абсолютне нерозуміння реалій сучасного світу, або цинізм і бажання робити гроші за всяку ціну. Ціна цих дій і грошей - нещастя, страждання і кров ні в чому не винних людей. Ці гроші не принесуть щастя Європі, а цинізм і прагматизм зруйнують в результаті не тільки ідеали, але тендітну стабільність сьогоднішнього дня.</p> <p>Наша байдужість дозволяє політикам нас принижувати! Пам'ятаймо про це!</p> <h2>The PACE calls on Muscovite terrorists in Europe</h2> <p>Throughout its history, the Russian empire has pursued a policy of aggression and terror against its neighbours. Russia has always been and remains an initiator of armed conflicts and wars, a constant threat to the world community. Using the venality of politicians and various threats against his opponents on the diplomatic front, the Kremlin mafia dictates its conditions and leads its bloody game.</p> <p>The latest events in the world show that Russian terrorists are willing to shed blood in large numbers and in any part of the planet in order to realize their plans. They perceive as a weakness any attempt to solve the problem by diplomacy and their actions towards their opponents become more and more aggressive and cynical. Recent events have clearly shown that Putin's gang is not ready for normal, civilized negotiations. At the same time, European politicians are not ready to demonstrate coherence and determination to uphold democratic laws and principles or to ensure the security of the European continent. Kremlin terrorists continue to shed blood, take hostages, foment wars and sow chaos and anarchy, and European politicians, whose responsibilities include ensuring peace and security, go on pretending that nothing terrible is happening, thereby annihilating the principles of democracy and peaceful coexistence. European politicians have created for themselves unjustified material needs and to satisfy them, they are ready to cooperate with bloody regimes and political terrorists of various factions. Instead of fighting against the aggressor, the politicians of the European structures are ready to organize a cynical haggling with the Kremlin mafia on the security and the future of Europe.</p> <p>By launching Putin's gang into European structures, they are accomplices to the armed occupation of Ukrainian territory, the daily death of Ukrainian citizens. They become guilty of the destruction by Russian terrorists of a civilian plane in the Ukrainian air space, the taking of Ukrainian military equipment and hostages. It looks like the politicians of the European structures are cynically and diligently competing to please the Kremlin terrorists, providing them with maximum comfort to carry out a hybrid aggression against the European community.<br /> The policy consisting of flirting with dictators and attempting to build friendships with the aggressor is not new to the European continent. In the twentieth century already, it cost humanity more than 50 million lives. After the terrible war, an effective policy and a security system were put in place, based mainly on the values upon which the European Union was founded. Supporting civil society and democratic forces in post-Soviet countries as well as guaranteeing their freedom and sovereignty are the basic foundations of peace on the continent. Free and independent democratic states form the basis for stability, peace and the well-being of Europeans. In recent years, under the pretext of "Realpolitik", attempts have been made to revise basic European values, placing cynicism and pragmatism at the forefront of European politics.</p> <p>The Kremlin puppet Lukashenko has now openly been invited to Brussels. Support programs for an independent press, civil society and democratic political parties in Belarus are running out of steam. The sanctions previously imposed on the dictator's officials, who are responsible for political repressions, have been cancelled. At the European taxpayers’ expense, the "last dictatorship in Europe" organizes "sports" games in an atmosphere of obvious corruption. Politicians try not to notice that the sports mafia is engaged in stubborn cooperation with countries that openly ignore democracy and the principles of humanism. A country considered for 25 years as the last dictatorship in Europe has been chosen for the European Summer Games. Knowing that his Moscow boss will defend his political and common law crimes, the Kremlin puppet Lukashenko ignores human rights more and more cynically. The puppet regime continues to kill people who have committed crimes and does not give them the right to understand the accusations in detail. Patriots are imprisoned for their political convictions: Sviataslaw Baranovich.Taras Avataraw. Aliess Jurkojc.Illia Valavik. Zmicier Palienka. Zmicier Cehanovich. Mihas Zhamchuzny. Vadzim Bojka. Pilip Ivanow.</p> <p>Courts pronounce unsubstantiated sentences on so-called drug-related crimes.<br /> Behind all this lies either an absolute lack of understanding of the realities of the modern world or cynicism and a desire to make money at any price. The price of these actions and this money is the woe, the suffering and the blood of innocents. This money will not make Europe happy and cynicism and pragmatism will eventually destroy not only the ideals, but also the present fragile stability.</p> <p>Our indifference allows politicians to humiliate us! Remember this!</p> <h2>L’APCE appelle les terroristes moscovites en Europe</h2> <p>Au cours de toute son histoire, l'empire russe a mené une politique d'agression et de terreur à l'égard de ses voisins. La Russie a toujours été et reste un initiateur de conflits armés et de guerres, une menace constante pour la communauté mondiale. Utilisant la vénalité des politiciens et diverses menaces contre ses adversaires sur le front diplomatique, la mafia du Kremlin dicte ses conditions et mène son jeu sanglant.</p> <p>Les derniers événements dans le monde montrent que les terroristes russes sont prêts à verser du sang en grande quantité et dans n'importe quelle partie de la planète pour réaliser leurs plans. Ils perçoivent comme une faiblesse toute tentative de résoudre le problème par la diplomatie et leurs actions envers leurs adversaires deviennent de plus en plus agressives et cyniques. Les événements récents ont clairement démontré que le gang de Poutine n'est pas prêt à des négociations normales et civilisées. Simultanément, les responsables politiques européens ne sont pas prêts à faire preuve de cohérence et de détermination pour faire respecter les lois et les principes démocratiques ni pour assurer la sécurité du continent européen. Les terroristes du Kremlin continuent de verser du sang, de prendre des otages, de fomenter des guerres et de semer le chaos et l'anarchie, et les politiciens européens dont les responsabilités consistent notamment à assurer la paix et la sécurité, s’obstinent à prétendre qu'il ne se passe rien de terrible, annihilant ainsi les principes de démocratie et de coexistence pacifique. Les politiciens européens se sont créés des besoins matériels injustifiés et, pour les satisfaire, ils sont prêts à coopérer avec des régimes sanglants et des terroristes politiques de diverses factions. Au lieu de lutter contre l'agresseur, les politiciens des structures européennes sont prêts à organiser un marchandage cynique avec la mafia du Kremlin sur la sécurité et l'avenir de l'Europe.</p> <p>En lançant le gang de Poutine dans les structures européennes, ils deviennent complices de l’occupation armée du territoire ukrainien, de la mort quotidienne de citoyens ukrainiens. Ils deviennent coupables de la destruction par les terroristes russes d'un avion civil dans le ciel de l'Ukraine, de la prise de matériel militaire ukrainien et d'otages. Il semble que les politiciens des structures européennes rivalisent de cynisme et de diligence pour de plaire aux terroristes du Kremlin, leur procurant un maximum de confort pour mener une agression hybride contre la communauté européenne.</p> <p>La politique consistant à flirter avec les dictateurs et les tentatives de tisser des liens d'amitié avec l'agresseur n’est pas une nouveauté sur le continent européen. Au vingtième siècle déjà, elle a coûté plus de 50 millions de vies à l’humanité. Après la terrible guerre, une politique efficace et un système de sécurité ont été mis en place, s’appuyant principalement sur les valeurs sur lesquelles l’Union européenne a été fondée. Le soutien de la société civile et des forces démocratiques dans les pays post-soviétiques ainsi que la garantie de leur liberté et de leur souveraineté sont les fondements de base de la paix sur le continent. Des états démocratiques libres et indépendants forment la base de la stabilité et de la paix, du bien-être des Européens. Ces dernières années, sous le prétexte de «realpolitik», des tentatives ont été faites pour réviser les valeurs européennes de base, en plaçant le cynisme et le pragmatisme au premier plan de la politique européenne.</p> <p>Déjà on invite ouvertement à Bruxelles la marionnette du Kremlin, Loukachenko. Les programmes de soutien à une presse indépendante, à la société civile et à des partis politiques démocratiques en Biélorussie s'essoufflent. On annule les sanctions imposées précédemment aux fonctionnaires du dictateur, responsables de répressions politiques. Aux dépens des contribuables européens, on organise dans la «dernière dictature en Europe» des jeux «sportifs» dans une atmosphère de corruption évidente. Les politiciens s’efforcent de ne pas remarquer que la mafia du sport mène une coopération obstinée avec des pays qui ignorent ouvertement la démocratie et les principes de l'humanisme. Pour les Jeux européens d'été, on a choisi un pays considéré depuis 25 ans comme la dernière dictature en Europe. Sachant que son patron moscovite défendra ses crimes politiques et de droit commun, la marionnette du Kremlin Loukachenko ignore de plus en plus cyniquement les droits de l'homme. Le régime fantoche continue de tuer des personnes qui ont commis des délits et ne leur donne pas le droit d’étudier en détail leur culpabilité. Des patriotes sont emprisonnés pour leurs convictions politiques: Sviataslaw Baranovich.Taras Avataraw. Aliess Jurkojc.Illia Valavik. Zmicier Palienka. Zmicier Cehanovich. Mihas Zhamchuzny. Vadzim Bojka. Pilip Ivanow.<br /> Les tribunaux prononcent des peines sans preuves sur de soi-disant crimes liés à la consommation de drogue.</p> <p>Derrière tout cela se cache soit un manque absolu de compréhension des réalités du monde moderne, soit un cynisme et une volonté de gagner de l'argent à n’importe quel prix. Le prix de ces actions et de cet argent est le malheur, la souffrance et le sang d'innocents. Cet argent ne fera pas le bonheur de l'Europe et le cynisme et le pragmatisme finiront par détruire non seulement les idéaux mais aussi la fragile stabilité actuelle.</p> <p>Notre indifférence permet aux politiciens de nous humilier! Rappelez-vous ceci!</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-2 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны дыяспары:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/2">Палітыка</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">У сьвеце:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/9">Палітыка</a></div></div></div> Thu, 27 Jun 2019 14:27:53 +0000 bez-admin 642 at http://www.bielarus.eu Новыя ўзнагароды мэдалём БНР-100 http://www.bielarus.eu/?q=node/641 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p><img src="http://bielarus.eu/system/files/large_medal_bnr.jpg" width="180" height="180" align="left" alt="Рады БНР" /> Беларускага Эўрапейскага Задзіночаньня ад шчырага сэрца віншуюць параха Беларускай Грэка Каталіцкай Царквы у Антверпане, а. Яна Майсейчыка з узнагародай ад Рады БНР. Узнагародай адзначана яго клапатлівая праца на карысьць Беларусі і духоўнасці Беларусаў.</p> <h2>Камоцкая, Пінігін, Кукабака, Пятровіч. Новыя ўзнагароды мэдалём БНР-100</h2> <p>Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ўзнагародзіла мэдалямі да 100-годзьдзя БНР больш як сорак вядомых беларусаў і замежнікаў, якія спрыяюць дэмакратыі і незалежнасьці. </p> <p>Як стала вядома Радыё Свабода, у ліку ўзнагароджаных — пісьменьнік, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, мастак Вячка Целеш (Рыга), тэатральны рэжысэр Мікалай Пінігін і кінадакумэнталіст Антон Цялежнікаў, сьпевакі Кася Камоцкая, Вераніка Круглова, Зьміцер Вайцюшкевіч.</p> <p>Да тых, хто быў узнагароджаны мэдалём раней, далучаныя дэпутат Вярхоўнагна Савету 13-га скліканьня Павал Знавец, намесьнік старшыні партыі БНФ Аляксей Янукевіч, палітычныя вязьні Ірына Волкава (Шэйбак), Міхась Кукабака, Аляксандар Малчанаў, грамадзкія дзеячы Глеб Лабадзенка, Андрэй Стрыжак, Андрэй Сьцепанюк.</p> <p>Мэдаль ад старшыні Рады БНР атрымаюць сьвятары а. Андрусь Абламейка, а. Ян Майсейчык, прапаведнік Юры Рапецкі, былы амбасадар у Беларусі Майкл Козак, чэскі палітык Ян Румл, дасьледчык беларускай літаратуры Томас Бёрд (Нью-Ёрк), перакладчыца Сьвятлана Вранава (Прага).</p> <p>Сярод узнагароджаных мэдалём групы дзеячоў беларускай дыяспары — Яўген Вапа (Польшча), Зінаіда Клыга (Эстонія), колішні дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Вячка Станкевіч (ЗША).</p> <p>Мэдаль быў зацьверджаны ў дні сьвяткаваньня 100-годзьдзя незалежнасьці Беларускай Народнай Рэспублікі і «уручаецца за пажыцьцёвыя заслугі ў працы дзеля зьдзяйсьненьня ідэалаў Акту 25 сакавіка 1918 г., у тым ліку за дасьледаваньні і папулярызацыю беларушчыны, здабыцьцё і ўмацаваньне дзяржаўнай незалежнасьці Беларусі, барацьбу за свабоду і дэмакратыю ў Беларусі».</p> <p>Мэдалём узнагароджаныя больш за 130 асобаў зь Беларусі і замежжа. Уручэньне ўзнагарод мае адбывацца на працягу 2019 году. Адпаведны дэкрэт падпісала старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.</p> <p><a href="https://www.svaboda.org/a/29990999.html?fbclid=IwAR1Lafc49gxB29of7oTF-G8SYv1j1uwtKC3qR8DHyEDZpdeUbrlnONVHNfo">Радыё Свабода</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-2 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны дыяспары:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/2">Палітыка</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-5 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Духоўнае жыцьцё:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/7">БГКЦ у Антвэрпане</a></div></div></div> Wed, 12 Jun 2019 08:01:02 +0000 bez-admin 641 at http://www.bielarus.eu ВІНШАВАНЬНЕ З ДНЁМ ВОЛІ АД СТАРШЫНІ РАДЫ БНР http://www.bielarus.eu/?q=node/639 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Дарагія мае суродзічы-беларусы!</p> <p>У гэты першы Дзень Волі другога стагодзьдзя нашай Рэспублікі хочу падзяліцца з вамі маім захапленьнем: нягледзячы на ўсе зьдзекі, на фізычнае нішчэньне найлепшых сыноў і дачок нашага народу, на прапаганду, якая прадаўжаецца да сёньня; нягледзячы на стараньне ворагаў, каб сьцерці наш край з паверхні Зямлі – мы выжылі!</p> <p>Беларусь – жыве!</p> <p>Другое стагодзьдзе нашай сучаснай дзяржавы пачалося, нажаль, узмоцненай прапагандысцкай атакай супраць яе. Але за апошнюю чверць стагодзьдзя беларусы навучыліся разважаць іншымі катэгорыямі і ведаюць розьніцу між воляй і рабствам. Многія беларусы, перадусім з маладога пакаленьня, на свае вочы пабачылі, як заможна жывуць нават маленькія дзяржавы, якія не заўсёды маюць прыродныя багацтвы, але якія маюць таленавітае і працавітае грамадзтва, якое супольна працуе на дабрабыт свайго народу.</p> <p>Беларускай моладзі ня трэба даказваць, што супольнасьць пасьпяховых, адукаваных і вольных грамадзянаў – гэта самы важны рэсурс краіны. Спатканьні мае з маладымі беларусамі напаўняюць сэрца радасьцю: гэта золата, якое мы павінны цаніць.</p> <p>Дык зьвяртаюся сёньня перад усім да Вас, мае дарагія маладыя сябры! Бо Вы здольныя выратаваць наш край ад новай няволі. Вы разумееце пачуцьцё годнасьці вольнага чалавека. Вы ведаеце, хто Вы!</p> <p>Дарагія мае суродзічы!</p> <p>Віншую ўсіх Вас, асабіста і ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, з новым, другім стагодзьдзем ад абвяшчэньня незалежнасьці Беларусі і жадаю, каб змаганьне за волю было плённым і пераможным!</p> <p>Жыве Беларусь!</p> <p><strong>Івонка Сурвілла,</strong>
<br /> Старшыня Рады БНР<br /> <em>Сакавік 2019 г.</em></p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-2 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны дыяспары:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/2">Палітыка</a></div></div></div> Mon, 25 Mar 2019 20:54:17 +0000 bez-admin 639 at http://www.bielarus.eu Дзяды 2018 у Бельгіі http://www.bielarus.eu/?q=node/638 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Традыцыйна Беларусы Бельгіі і Францыі сабраліся на магіле слаўнага кампазытара МІколы Равенскага які пахаваны ў Леване каб памаліцца за душы памерлых.</p> <p><img src="/?q=system/files/DSCF1130.JPG" width="500" height="375" alt="Дзяды 2018 у Бельгіі" /></p> <!--break--><p><img src="/?q=system/files/DSCF1133_0.JPG" width="500" height="375" alt="Дзяды 2018 у Бельгіі" /></p> <p><img src="/?q=system/files/DSCF1138.JPG" width="500" height="375" alt="Дзяды 2018 у Бельгіі" /></p> <p><img src="/?q=system/files/DSCF1143.JPG" width="500" height="375" alt="Дзяды 2018 у Бельгіі" /></p> <p><img src="/?q=system/files/DSCF1145.JPG" width="500" height="375" alt="Дзяды 2018 у Бельгіі" /></p> <p><img src="/?q=system/files/DSCF1148.JPG" width="500" height="375" alt="Дзяды 2018 у Бельгіі" /></p> <p><img src="/?q=system/files/DSCF1150.JPG" width="500" height="375" alt="Дзяды 2018 у Бельгіі" /></p> <p><img src="/?q=system/files/DSCF1155.JPG" width="500" height="375" alt="Дзяды 2018 у Бельгіі" /></p> <p>Кожны з прысутных на малітве мог памаліцца, за спачын душы сваіх блізкіх памерлых, каб яны знайшлі свой супакой у месцы светлым, дзе няма ні болю, ні суму, ні плачу, але жыцьцё бясконцае.</p> <p>Пасля малітвы Беларусы наведалі месца спачыну Раднага БНР Янкі Жучкі які пахаваны ў прадмесце Брусэля.</p> <p><img src="/?q=system/files/DSCF1164.JPG" width="500" height="375" alt="Дзяды 2018 у Бельгіі" /></p> <p><img src="/?q=system/files/DSCF1166.JPG" width="500" height="375" alt="Дзяды 2018 у Бельгіі" /></p> <p><img src="/?q=system/files/DSCF1169_0.JPG" width="500" height="375" alt="Дзяды 2018 у Бельгіі" /></p> <p><img src="/?q=system/files/DSCF1171.JPG" width="500" height="375" alt="Дзяды 2018 у Бельгіі" /></p> <p><img src="/?q=system/files/DSCF1175.JPG" width="500" height="375" alt="Дзяды 2018 у Бельгіі" /></p> <p>Кожны, хто моліцца за памерлых мае надзею пра памяць у нашчадкаў.</p> <p>Жыве Беларусь!<br /> Слава Ісусу Хрысту!</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-2 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны дыяспары:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/14">Грамадзтва</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">У сьвеце:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/3">Навіны Эўразьвяза</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-5 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Духоўнае жыцьцё:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/7">БГКЦ у Антвэрпане</a></div></div></div> Thu, 01 Nov 2018 22:06:32 +0000 bez-admin 638 at http://www.bielarus.eu Усталяваньне памятнай табліцы да стогодзьдзя Беларускай Дзяржаўнасьці, на магілу Раднага БНР Янкі Жучкі http://www.bielarus.eu/?q=node/634 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Актывістамі Беларуска- Эўрапейскага Задзіночаньня была ўсталявана юбілейная каменная шыльда на магілу Раднага БНР Янкі Жучкі.</p> <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/T7Fl0ydN098" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe><p> Табліца была асьвячана Сьвятаром Беларускай Грэка Каталіцкай Царквы Айцом Янам Майсейчыкам. Памятны знак быў зроблен на сродкі Радных БНР у Бельгіі і сумленных Беларусаў Бельгіі. </p> <p>Памяць пра Беларусаў ствараецца іх ахвярнасьцю! </p> <p>Жыве Беларусь!</p> <!--break--></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-2 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны дыяспары:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/14">Грамадзтва</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-4 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">У сьвеце:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/4">Грамадства</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-5 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Духоўнае жыцьцё:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/7">БГКЦ у Антвэрпане</a></div></div></div> Tue, 27 Mar 2018 12:43:59 +0000 bez-admin 634 at http://www.bielarus.eu ЗВАРОТ СТАРШЫНІ РАДЫ БНР ІВОНКІ СУРВІЛЛЫ ДА ДНЯ ГЕРОЯЎ 2017 http://www.bielarus.eu/?q=node/631 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Дарагія суродзічы!</p> <p>У лістападзе шмат якія народы ўшаноўваюць памяць сваіх герояў. Прыкладам, а 11-ай гадзіне 11-га дня 11-га месяца ўся Канада аддае пашану хвілінай маўчаньня сваім змагарам. Ад прадстаўнічкі каралевы да вэтэранаў і звычайных грамадзянаў, старыя і маладыя, з удзячнасьцю прыгадваюць суайчыньнікаў, якія аддалі жыцьцё на алтар Бацькаўшчыны. Ускладаюцца вянкі на магілах невядомых жаўнераў і паўсюль адбываюцца адпаведныя абрады.</p> <p>Беларускі народ да нядаўняга часу ня ведаў – бо было забаронена ведаць – пра сваіх першых герояў першай у ХХ стагодзьдзі беларускай дзяржавы, нашых слаўных Случчакоў, якія ў 1920 змагаліся за Беларускую Народную Рэспубліку. Толькі ў вольным сьвеце беларусы пра іх ведалі і з удзячнасьцю іх ушаноўвалі ў канцы лістапада.</p> <!--break--><p>У гэтым 2017 годзе ў Беларусі яшчэ ўсё трэба прасіць дазвол ў гарадзкіх управах, каб магчы ўшанаваць іх памяць. І паколькі ніколі не вядома, у якой ступені “чалавечкі ў цывільным” дазволяць спакойна адзначыць Дзень Герояў, выходзяць на вуліцы не дзесяткі тысяч, а толькі пару сотняў удзячных патрыётаў.</p> <p>Дарагія суродзічы! Віншую вас сёньня ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі з гэтай вялікай падзеяй у жыцьці нашага народу – Слуцкім Збройным Чынам.</p> <p>Успомніце з удзячнасьцю тых дзесяць тысяч Герояў, якія хацелі вас абараніць ад надыходзячага захопніка-чужынца. Яны на гэта заслужылі.</p> <p>Вечная ім памяць!</p> <p>Жыве Беларусь!</p> <p>Івонка Сурвілла,<br /> Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі</p> <p><a href="http://www.radabnr.org/">Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Афіцыйны сайт</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div> Fri, 24 Nov 2017 18:21:22 +0000 bez-admin 631 at http://www.bielarus.eu ЗАЯВА РАДЫ БНР З НАГОДЫ 20-ГОДЗЬДЗЯ БУДАПЭШЦКАГА МЭМАРАНДУМУ http://www.bielarus.eu/?q=node/614 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Дакладна дваццаць гадоў таму, 5 сьнежня 1994 г. у Будапэшце быў падпісаны “Мэмарандум пра гарантыі бясьпекі ў сувязі з далучэньнем Беларусі да Дамовы пра нераспаўсюд ядравае зброі”. Паводле гэтага дакумэнту Рэспубліка Беларусь узяла на сябе абавязак вывесьці з сваёй тэрыторыі ядравую зброю, якая была разьмешчаная на тэрыторыі Беларусі кіраўніцтвам СССР.</p> <!--break--><p>Узамен гэтага Расея, Вялікая Брытанія і ЗША бралі на сябе, сярод іншага, наступныя абавязкі:</p> <p>- Паважаць незалежнасьць, сувэрэнітэт і існуючыя межы Рэспублікі Беларусь,</p> <p>- Устрымлівацца ад пагрозы сілы або яе ўжываньня супраць тэрытарыяльнае цэласьці Рэспублікі Беларусь</p> <p>- Устрымлівацца ад эканамічнага прымусу, скіраванага на тое, каб падпарадкаваць сваім уласным інтарэсам ажыцьцяўленьне Рэспублікай Беларусь правоў, якія належаць яе сувэрэнітэту,</p> <p>- Дабівацца неадкладных дзеяньняў Рады Бясьпекі ААН дзеля дапамогі Рэспубліцы Беларусь ў выпадку, калі Рэспубліка Беларусь станецца ахвяраю акту агрэсіі ці аб'ектам пагрозы агрэсіі.</p> <p>Аналягічны мэмарандум быў падпісаны з Украінаю і Казахстанам.</p> <p>Рэспубліка Беларусь, Украіна і Рэспубліка Казахстан цалкам выканалі свае абавязкі згодна з Мэмарандумам.</p> <p>Аднак падзеі 2014 года – перадусім, незаконная збройная анэксія Крыма і распальваньне вайны ў Данэцкай і Луганскай абласьцях Украіны – явілі сабою сытуацыю, у якой Расейская Фэдэрацыя бясспрэчна парушыла ўсе пункты Будапэшцкага мэмарандуму з Украінаю, акрамя тых, якія тычацца выкарыстаньня супраць Украіны ядравае зброі.</p> <p>Гэта важны нэгатыўны прэцэдэнт для Беларусі, якая дэ-факта даўно зьяўляецца аб’ектам эканамічнае агрэсіі з боку Расеі і чые сілавыя структуры ў значнай ступені кантралююцца Расеяю. Сувэрэнітэт Беларусі, а таксама бясьпека на эўрапейскім кантынэнце ўвогуле, застаюцца пад вялікай пагрозаю ў сувязі з агрэсіўнай рэваншысцкай палітыкай сучаснага расейскага кіраўніцтва і асабіста прэзыдэнта Ўладзіміра Пуціна. Грубае парушэньне і фактычная дэнансацыя Будапэшцкага мэмарандуму з боку Расейскае Фэдэрацыі шматкроць падвысілi гэтую пагрозу.</p> <p>Рада БНР заклікае міжнародную супольнасьць, і перадусім Вялікую Брытанію і ЗША як краіны, што таксама падпісалі Будапэшцкі мэмарандум, а таксама Францыю, якая далучылася да гарантыяў бясьпекі Ўкраіне:</p> <p>- Аказаць усю магчымую падтрымку Ўкраіне ў абароне яе сувэрэнітэту і тэрытарыяльнае цэласьці. У тым ліку гэткая падтрымка павінна ўключаць вайсковую і матэрыяльную дапамогу, а таксама экспэртную дапамогу ўраду Ўкраіны пры распрацоўцы і рэалізацыі праграмы рэформаў;</p> <p>- Актыўна спрыяць дэмакратызацыі палітычнага рэжыму ў Рэспубліцы Беларусь. Менавіта рэжым неабмежаванай асабістай улады Аляксандра Лукашэнкі зьяўляецца галоўнай пагрозаю для незалежнасьці Беларусі.</p> <p>Спасылаючыся на пункты “Мэмарандуму аб захадах для забесьпячэньня незалежнасьці Беларусі”, падпісанага 3 лістапада<br /> 2012 г., Рада БНР заклікае ўсе беларускія палітычныя сілы да зьдзейсьненьня ўсіх магчымых міжнародных захадаў дзеля гарантаваньня незалежнасьці Беларусі ў становішчы, калі наяўныя гарантыi паказваюць сваю недастатковасьць.</p> <p>5 сьнежня 2014 г.</p> <p><a href="http://www.facebook.com/radabnr">Рада БНР</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div> Mon, 08 Dec 2014 18:43:47 +0000 bez-admin 614 at http://www.bielarus.eu Дзень Герояў 2014. Няхай памяць натхняе нас... http://www.bielarus.eu/?q=node/613 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Паважаныя Суродзічы, Дарагія Сябры!</p> <p>«Няхай памяць натхняе нас...»<br /> Словы гэтыя прамовіў на сьвяткаваньні канадыйскага Дня Герояў – 11-га лістапада --- прадстаўнік Kаралевы ў Канадзе Дэвід Лойд Джонсан.</p> <p>З нагоды нашага Дня Герояў, у гэтыя 94-ыя ўгодкі першага дня Слуцкага Збройнага Чыну, віншую ўсіх вас з нашым вялікім нацыянальным сьвятам і жадаю, каб ПАМЯЦЬ ПРА НАШЫХ ГЕРОЯЎ ДАЛА НАМ СІЛУ ДАВЕСЬЦІ ДА ПЕРАМОГІ ПАЧАТАЕ ІМІ ЗМАГАНЬНЕ ЗА ВОЛЮ СВАЕ ЗЯМЛІ.</p> <p>Случчакам не было патрэбы задумвацца, ад каго бараніць сваю незалежную дзяржаву. Да сямідзесяцігадовага прамываньня мазгоў нашага паняволенага народу, усім было ясна, адкуль ішла пагроза.</p> <p>Дарагія сябры, памятайма Случчакоў. Памятайма з удзячнасьцю ўсіх нашых продкаў, якія на працягу нашае гісторыі баранілі наш край. Дзякуючы іхняй мужнасьці, мы яшчэ жывем і ведаем, хто мы.</p> <p>Жыве Беларусь!</p> <p>Івонка Сурвілла,<br /> Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.<br /> Лістапад 2014. </p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div> Thu, 27 Nov 2014 11:53:42 +0000 bez-admin 613 at http://www.bielarus.eu ДЗЕНЬ ВОЛІ http://www.bielarus.eu/?q=node/607 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Дарагія Суродзічы!</p> <p>Зьвяртаюся да вас сёньня з трывогай на душы. Падзеі на Украіне паказалі сьвету да якой скрайнасьці Масква гатовая пайсьці, каб вярнуць імпэрыю. Не зважаючы на законы міжнароднага сужыцьця, на міжнародныя - ёю падпісаныя - дагаворы і на аднагалоснае асуджэньне ўсяго сьвету, Расея напала на суседнюю дзяржаву пад выдуманым прэтэкстам небясьпекі, якая маўляў пагражае «рускамоўнаму» насельніцтву гэтае дзяржавы. У трыццатыя гады напад на суседнюю дзяржаву пад падобным прэтэкстам быў першым крокам да найстрашнейшай сусьветнай вайны, якую перажыло чалавецтва.</p> <p>Для Беларусі, маскоўская агрэсія на Украіну асабліва трывожная. Бо калі сьвет адэкватна не зарэагуе, мы можам стацца наступнай ахвярай маскоўскага імпэрыялізму. Прэтэкст будзе той самы: рускамоўнае насельніцтва Беларусі.</p> <p>Дарагія Суродзічы ! У 96-я ўгодкі нашага слаўнага 25-га Сакавіка, дзякуючы якому Беларусь яшчэ жыве, заклікаю вас годна адзначыць гэты Дзень. Гэтым вы прыпомніце сьвету, што і вы хочаце быць гаспадарамі на сваёй зямлі. </p> <p>Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, выказваю салідарнасьць з Украінскім народам і ягонымі героямі, якія сёньня змагаюцца супраць пуцінскай «імпэрыі зла». Не давайце рэжыму ўцягнуць вас у гэтую імпэрыю. Мы на баку цывілізаванага сьвету, а не дзікіх агрэсараў.</p> <p>Дык слава Украіне ў змаганьні!<br /> Жыве беларуская Беларусь!</p> <p><b>Івонка Сурвілла</b><br /> Старшыня Рады БНР</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div> Tue, 25 Mar 2014 21:16:03 +0000 bez-admin 607 at http://www.bielarus.eu Выніковы Мэмарандум http://www.bielarus.eu/?q=node/598 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Трэба дамагацца як найшырэйшага прызнаньня міжнароднай супольнасьцю, што Аляксандар Лукашэнка і дзяржаўныя органы пад ягоным кантролем, пры адсутнасьці дэмакратычнай легітымнасьці, ня ёсьць правамоцным і дзеяздольным прадстаўніцтвам Беларусі, асабліва у разе прыняцьця ад імя Беларусі абавязкаў і пагадненьняў з наступствамі, якія абмяжоўваюць ці абцяжарваюць яе сувэрэнітэт або датычаць распродажу дзяржаўнай маёмасьці. Гэткія пагадненьні ня будуць абавязковыя для дэмакратычнай беларускай дзяржавы ў будучыні, а стануць прадметам перагляду і магчымага скасаваньня або карэкцыі.</p> <p>Неабходна дамагацца гарантыяў непарушнасьці беларускага нацыянальнага сувэрэнітэту з боку краінаў Эўрапейскага Зьвязу, Злучаных Штатаў Амэрыкі і Расейскай Фэдэрацыі, непрызнаньня міжнародна-праўнай сілы любых небясьпечных для сувэрэннага статусу Беларусі рашэньняў, якія ад яе імя можа зрабіць аўтарытарнае кіраўніцтва, а таксама непрызнаньня легітымнасьці любых шкодных для сувэрэнітэту Беларусі правоў і прывілеяў, якія Расейская Фэдэрацыя можа сьцьвярджаць ці дамагацца ў Беларусі на грунце дактрыны «зоны асаблівых інтарэсаў».</p> <p>Дзеля забесьпячэньня сувэрэнітэту ад рызыкаў крызіснага і пераходнага пэрыяду ў абставінах каляпсу аўтарытарнага рэжыму неабходна распрацаваць і палітычна ўзгадніць супольны пакет першачарговых палітычных, эканамічных і юрыдычных захадаў у галіне энэргэтычнай і харчовай бясьпекі, культурна-інфармацыйнай палітыкі, забесьпячэньня адміністрацыйнай кіравальнасьці ва ўмовах пераходу да дэмакратыі, барацьбы з карупцыяй і арганізаванай злачыннасьцю, а таксама забясьпечыць максымальную падтрымку, якую можна мабілізаваць з боку прыхільных гэтым мэтам дзяржаваў і міжнародных арганізацыяў.</p> <p>У Мэмарандуме таксама гаворыцца, што грамадзкія і палітычня арганізацыі павінныя каардынавацца ў справе супрацьстаяньня афіцыйнай прапагандзе, «якая зьнішчае беларускую нацыянальную сьвядомасьць».</p> <p>«Павінен быць мацнейшы скаардынаваны ціск палітычнай і грамадзянскай супольнасьці ў краіне і за яе межамі дзеля зьмяншэньня ў беларускім грамадзтве пачуцьця страху, найперш вызваленьня і рэабілітацыі палітычных вязьняў, спыненьня палітычных рэпрэсіяў і дэмантажу рэпрэсіўнага апарату, свабоды для сродкаў масавай інфармацыі, а ўрэшце — правядзеньня свабодных выбараў», — адзначаецца ў дакумэнце.</p> <p>«Прадстаўнікі беларускай палітычнай і грамадзянскай супольнасьці прызнаюць Раду БНР рэзэрвовым палітычным дэпазытарам беларускай незалежнай дзяржаўнай традыцыі», — гаворыцца ў Мэрандуме.</p> <p><b>Мэмарандум падпісалі:</b></p> <p>Уладзімер Барадач, Аргкамітэт «Савету нацыянальнага адраджэньня»<br /> Вінцук Вячорка, Аргкамітэт «Беларускага Руху»<br /> Аляксандар Дабравольскі, Аб’яднаная грамадзянская партыя<br /> Мікалай Дземідзенка, «Малады Фронт»<br /> Вольга Карач, ГК «Наш Дом»<br /> Колас Уладзімер, Рада беларускай інтэлігенцыі<br /> Аляксандар Мілінкевіч, «Рух «За Свабоду»<br /> Станіслаў Шушкевіч, Беларуская сацыял-дэмакратычная Грамада<br /> Янукевіч Аляксей, Партыя БНФ<br /> Някляеў Уладзімер, кампанія «Гавары праўду»<br /> Зянон Пазьняк, Кансэрватыўна-хрысьціянская партыя БНФ<br /> Віталь Рымашэўскі, Аргкамітэт партыі Беларуская Хрысьціянская Дэмакратыя<br /> Вячаслаў Сіўчык, Рух салідарнасьці «Разам»<br /> Ад Рады Беларускай Народнай Рэспублікі — Івонка Сурвілла, Старшыня Рады БНР</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div> Mon, 19 Nov 2012 20:59:30 +0000 bez-admin 598 at http://www.bielarus.eu Інтарэсы Беларусі на канфэрэнцыі ў Брусэлі прадстаўляла Рада БНР http://www.bielarus.eu/?q=node/581 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>У Брусэлі ў Эўрапарлямэнце адбылася міжнародная канфэрэнцыя «Прававое ўрэгуляваньне злачынстваў камунізму».</p> <!--break--><p>Гэта — ня першая міжнародная канфэрэнцыя, прысьвечаная палітычнаму і юрыдычнаму аналізу злачынстваў камунізму. Цягам апошніх гадоў гэты форум пераўтварыўся ў своеасаблівы сталы ворган — з удзелам палітыкаў, навукоўцаў, актывістаў праваабарончых арганізацыяў. У 2008 годзе ў Празе ўдзельнікаў канфэрэнцыі вітаў Вацлаў Гавэл, ганаровым госьцем і выступоўцам была старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. У лютым 2010 году, таксама ў сталіцы Чэхіі, з дакладам аб прававых аспэктах камуністычных злачынстваў у Беларусі выступаў Зянон Пазьняк.</p> <p>Сёлета арганізатарам канфэрэнцыі выступіў Эўрапарлямэнт, удзельнікі сабраліся ў Брусэлі.</p> <p>Сваё прывітаньне ўдзельнікам канфэрэнцыі даслала старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, якая адзначыла, што ў Беларусі цягам дзесяцігодзьдзяў фізычнае зьнішчэньне людзей камуністычнай сыстэмай спалучалася з сыстэматычнай русыфікацыяй, здушэньнем мовы, культуры, нацыянальных адметнасьцяў. «Беларусь і сёньня пакутуе ад праўленьня прамых палітычных наступнікаў камуністычнага рэжыму», — адзначыла Івонка Сурвіла.</p> <p>На канфэрэнцыі з дакладам «Да пытаньня аб прававым урэгуляваньні злачынстваў камунізму: беларуская пэрспэктыва» выступіў намесьнік сакратара замежных спраў Рады БНР Мікола Пачкаеў (Лёндан).</p> <p>Ён нагадаў, што «дэмакратычная беларуская дзяржава была абвешчаная цалкам незалежнай 25 сакавіка 1918 году. БНР была прызнаная некалькімі дзяржавамі, але ў выніку недахопу падтрымкі з боку вялікіх дзяржаў таго часу, у пачатку 1919 году БНР была захопленая Чырвонай Арміяй Савецкай Расіі, яе дзяржаўныя інстытуцыі выправіліся ў выгнаньне. Беларусь была абвешчаная савецкай рэспублікай. Затым яна была падзелена паміж Савецкай Расеяй і Польшчай паводле Рыскай мірнай дамовы ў 1921 годзе. Лялечная БССР была адноўленая на ўсход ад гэтай мяжы, ўключаная ў склад СССР, і зазнала бальшавіцкі і сталінскі тэрору. З 1929 году камуністычныя „сацыяльныя чысткі“ ў Беларусі былі дапоўненыя сыстэматычным перасьледам і зьнішчэньнем нацыянальнай адукаванай клясы. Пасьля верасьня 1939 г,, тая самая доля напаткала заходнія раёны Беларусі. Рэпрэсіі працягваліся і ў меншых маштабах пасьля Другой усясьветнай вайны. Агульная колькасьць ахвяраў, якія можна прасачыць па дакумэнтальных спасылках, у цяперашні час ацэньваецца прыкладна ў 700 000, г. зн. каля 10% насельніцтва. Колькасьць забітых у Курапатах пад Менскам, часткова раскапаных ў 1988 годзе, паводле ацэнак, налічвае больш 150 000 ахвяраў. Ганеньні на дысыдэнтаў і палітыка „разьдзяржаўленьня“ ў Беларусі працягвалася, у розных формах, аж да канца перабудовы».</p> <p>Мікола Пачкаеў нагадаў, што ў 1990-1991 дэпутацкая група БНФ у Вярхоўным Савеце дамаглася прыняцьця некаторых прававых нормаў у дачыненьні да ахвяраў рэпрэсій, аднак пасьля прыходу да ўлады Лукашэнкі, у 1995 годзе, ахвяры былі пазбаўленыя льготаў. Нарэшце, паведаміў спадар Пачкаеў, цяперашнія рэпрэсіі ў Беларусі зрабіліся магчымымі ў тым ліку і таму, што ў Беларусі, у адрозьненьне ад шмат якіх краінаў Усходняй Эўропы, камуністычная сыстэма не была асуджаная.</p> <p>Значная частка выступу прадстаўніка БНР была прысьвечаная прававой ацэнцы злачынстваў камунізму. На думку Міколы Пачкаева, у выпадку зь Беларусьсю можна казаць пра юрыдычны тэрмін «бесьперапыннасьці» камуністычных злачынстваў — паколькі адбылося аднаўленьне элемэнтаў камуністычнай сыстэмы.</p> <p>Ад імя сакратарыяту замежных спраў Рады Беларускай Народнай Рэспублікі спадар Пачкаеў прапанаваў увесьці ў Эўразьвязе судовую адказнасьць за злачынствы камунізму бяз тэрміну даўніны. Рада БНР у выгнаньні будзе заклікаць будучую дэмакратычную ўладу ў Беларусі падтрымаць стварэньне міжнароднага суду за злачынствы камунізму і камуністычных злачынстваў вытворных, бяз тэрміну даўніны. «Мы лічым, што прызнаньне юрысдыкцыі судовага органу павінна быць абавязковай умовай для любой дзяржавы, якая хоча ўступіць у пагадненьне аб асацыяцыі альбо далучэньні да Эўразьвязу, ці ўступаць у іншыя тыпы пагадненьняў з ЭЗ», — заявіў у Брусэлі прадстаўнік Рады БНР.</p> <p><a href="http://www.svaboda.org">Радыё Свабода</a></p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div> Fri, 08 Jun 2012 11:13:20 +0000 bez-admin 581 at http://www.bielarus.eu Рада БНР патрабуе абвяшчэньня расейскага амбасадара ў Беларуси «пэрсонай нон грата» http://www.bielarus.eu/?q=node/567 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>З нагоды апошніх выказваньняў Аляксандра Сурыкава Рада БНР распаўсюдзіла заяву наступнага зьместу:</p> <p>“Як стала вядома, амбасадар Расейскай Фэдэрацыі ў Беларусі спадар Сурыкаў заявіў у інтэрвію газэце “Звязда”, што ў выпадку абвастрэньня валютна-фінансавай сытуацыі Беларусі “варта падумаць пра пераход на агульную з Расеяй валюту”. Ён таксама даў зразумець, што Масква будзе перашкаджаць вытворчасьці легкавых аўтамабіляў на тэрыторыі Беларусі, калі яна будзе наладжаная ў абыход інтарэсаў Расеі.</p> <!--break--><p>Гэтыя заявы выяўляюць сапраўднае, імпэрскае стаўленьне Расеі да незалежнасьці нашай краіны.</p> <p>Не сакрэт, што толькі дзякуючы Расеі Лукашэнка знаходзіца пры ўладзе – пацьверджаньне гэтаму і крызіс 1996 году, калі “маскоўскі дэсант” уратаваў Лукашэнку ад імпічмэнту, і так званыя выбары 2001, 2006, 2010 году, перад якімі Крэмль выдаткоўваў лукашэнкаўскаму рэжыму мільярдныя крэдыты.</p> <p>Насуперак памылковаму і распаўсюджанаму ўяўленьню, Расея не зьяўляецца донарам Беларусі. У выпадку, калі б у 1994 годзе быў абраны эўрапейскі шлях разьвіцьця, прамысловы, транзытны і, найперш, чалавечы, інтэлектуальны патэнцыял дазваляў Беларусі цягам некалькіх гадоў стаць нароўні з постсавецкімі краінамі Усходняй Эўропы. Аднак палітыка прарасейскага кіраўніка краіны, уцягваньне Беларусі ў вайсковую сыстэму АДКБ, якая кантралюецца маскоўскім Генштабам, разьмяшчэньне расейскіх вайсковых базаў, – паставілі заслону паміж Беларусьсю і дэмакратычнымі эўрапейскімі краінамі.</p> <p>Выкарыстоўваючы Беларусь як важнейшы для сваіх стратэгічных інтарэсаў вайсковы пляцдарм, Масква расплочваецца з Лукашэнкам падачкамі, якіх, аднак, хапае, каб падтрымліваць ілюзію эканамічнай стабільнасьці. Ва ўсялякім разе, хапала да апошняга часу. Эканамічны крызіс, дэвальвацыя нацыянальнай валюты паставілі ўладу Лукашэнкі пад пагрозу, аднак і тут Масква прыйшла яму на дапамогу. Узамен Расея дамаглася яшчэ большай палітычнай і эканамічнай залежнасьці Беларусі – праз уваход нашай краіны ў т.зв. Мытны зьвяз ды поўны кантроль над “Белтрансгазам”.</p> <p>Рада БНР неаднаразова зьвяртала ўвагу на імпэрскую палітыку Расеі ў дачыненьні да Беларусі; цяпер жа гэтая палітыка стварае рэальную пагрозу беларускай незалежнасьці. Расея ніколі не падтрымлівала дэмакратычныя памкненьні беларускага грамадзтва; паказальна, што афіцыйная Масква ні слова не сказала ў абарону беларускіх палітычных вязьняў.</p> <p>Расейскі амбасадар Сурыкаў і раней дазваляў сабе выказваньні, якія выходзілі па-за межы нормаў паводзінаў кіраўніка дыпляматычнай місіі. Аднак яны заставаліся без адэкватнага адказу з боку лукашэнкаўскага МЗС. Цяперашнія ягоныя заявы выяўляюць абсалютна недапушчальнае для дыплямата ўмешваньне ва ўнутраныя справы сувэрэннай краіны. Рада БНР лічыць, што спадар Сурыкаў павінен быць абвешчаны “пэрсонай нон грата” і неадкладна”.</p> <p><a href="http://gazetaby.com">газета "Салiдарнасць" </a></p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div> Thu, 05 Jan 2012 19:43:48 +0000 bez-admin 567 at http://www.bielarus.eu ДЗЕНЬ ГЕРОЯЎ БЕЛАРУСІ http://www.bielarus.eu/?q=node/557 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Дарагія Суродзічы!<br />  <br /> Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, вітаю Вас зь вялікай падзеяй у жыцьці нашага народу – Слуцкім Збройным Чынам, ці, як яго называе Юрка Віцьбіч, Слуцкім Фронтам БНР.</p> <!--break--><p>Цытую далей Юрку Віцьбіча: “Меліся ў нас паўстаньні і больш колькасныя па ліку, як Вяліжскае, і ня горш арганізаваныя, як Гомельскае, і ня менш зацятыя, як Парэцкае, Барысаўскае, Івянецкае, Койданаўскае, Мірскае, Рагачоўскае, Панкоўска-Будаўскае, Бешанковіцкае і шмат шмат іншых. Аднак ні адно з гэтых паўстаньняў не выявіла ў такой ступені наш нацыянальны супраціў расейскім акупантам, як Слуцкае”.  </p> <p>Дык заклікаю усіх Вас, дарагія суродзічы, адзначыць гэтую вялікую падзею. Адначасна заклікаю кожнага з Вас, у Беларусі і ўва ўсіх беларускіх асяродках у сьвеце, ушанаваць памяць ня толькі герояў Случчыны, якія “першыя паўсталі й пайшлі паміраць, каб жыла Бацькаўшчына”, але і ўсіх Вам ведамых і няведамых змагароў за незалежнасьць  Бацькаўшчыны і Вашую волю. Дзякуючы ім мы яшчэ існуем як нацыя, нягледзячы на шматлікія намаганьні нашых суседзяў, каб сьцерці з паверхні Зямлі незалежную дзяржаву Беларусь.<br />  <br /> Жыве Беларусь! </p> <p><b>Івонка Сурвілла</b><br /> <i>Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі</i></p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-1 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Навіны Беларусі:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/?q=taxonomy/term/13">Рада БНР</a></div></div></div> Thu, 17 Nov 2011 20:32:34 +0000 bez-admin 557 at http://www.bielarus.eu