You are here

Інфармацыйны пікет у Брусэлю.

Беларусы і Украінцы 23 лютага пікетам адзначылі сьвята стварэньня Беларускай Краёвай Абароны, якая доўгія гады была грунтам і галоўным апірышчам для антысавецкага пасьляваеннага супраціва. Героі таго супраціва змагаліся супраць савецкай антычалавечай сістэмы, якая сёньня змяніла афарбоўку стаўшы крымінальнай тэхнакратычнай мафіяй і хоча кіраваць сьветам.
DSCF0565.JPG

Удзельнікі пікета зьвярнулі ўвагу жыхароў Брусэлю і палітыкаў эўрапейскіх структур, што савецкая сістэма і сістэма ўсталяваная афіцэрамі спецслужб расіі, антычалавечая і злачынная! Падчас пікету была распаўсюджана вялікая колькасьць інфармацыйных бюлетэней і ў гэты раз не хапіла для ўсех жадаючых, што кажа пра вялікае жаданьне мець альтэрнатыўную інфармацыю.

Жыве Беларусь! Слава Украіне!

DSCF0542.JPG

DSCF0543.JPG

DSCF0544.JPG

Пуцін – забойца!
Пуцін – тэрарыст!
Пуцін – маньяк!

Як назваць тых, хто лічыць яго палітыкам і сядае зь ім за стол?

Беларускія палітычныя ўцекачы лічаць, што такіх людзей можна назваць бізьнес-кампаньёнамі. Бізьнес і палітыка сталі галоўнымі складальнымі фактарамі тэхнакратычнага кіраваньня сусьветным капіталам і людскімі рэсурсамі. Сродкамі масавай інфармацыі, якія знаходзяцца ў руках і пад кантролем найбуйнейшых тэхнакратаў, праводзяцца маніпуляцыі з чалавечай сьвядомасьцю, а людзі мяркуюць, што дэмакратыя і гуманізм – галоўныя рычагі ў палітычных працэсах. І гэта зьяўляецца сур'ёзнай памылкай насельніцтва.

Цягам апошніх 20-ці гадоў еўрапейскі істэблішмент з настойлівасьцю маньяка спрабаваў пераканаць, што тыя, хто знаходзяцца ва ўрадзе Расейскай Федэрацыі, зьяўляюцца дэмакратамі і цывілізаванымі людзьмі, і зацята запіхваў у пашчу людажэрнага рэжыму народы, якія аддаляліся ад «увагі» палітычнага канібала. Крамлёўскія палітычныя тэрарысты рознымі сродкамі «зачысьцілі» тэрыторыю сваёй краіны, а таксама краін, якія раней уваходзілі ў склад Расейскай імперыі. На жаль, і рэлігійныя структуры у месцах , якія кантралюеюцца маскоўскімі мафіёзі, таксама служаць тэхнакратам і клептаманам. Еўрапейскія палітыкі яшчэ не ўсьвядомілі ўсёй небясьпекі кібернетычных тэрактаў, дзякуючы якім у структуры палітычных інстытуцый укараніліся крамлёўскія агенты ўплыву.

У той час, калі крамлёўскія тэрарысты ўкладаюць велізарныя грашовыя сродкі ў вядзеньне гібрыднай вайны, еўрапейскія палітыкі, прыкрываючыся клопатам пра еўрапейскі бюджэт, вырашылі сэканоміць на фінансаваньні тэлебачаньня, якое зьяўляецца галоўным ідэалагічным фарпостам у Польшчы супраць расейскіх агрэсараў. Еўрачыноўнікам прасьцей марнаваць мільярды еўра на канцылярскія выдаткі і пераклады чынавенскага ліставаньня, чым даць 6 мільёнаў на фінансаваньне тэлеканала “Белсат”, які інфармуе беларускае насельніцтва пра жыцьцё ў Еўропе і ў сьвеце. Калі гэта не элемент эканоміі, тады гэта факт змовы з маскоўскімі ідэалагічнымі тэрарыстамі.

Трывожна, што еўрапейскія палітыкі вядуць перамовы з марыянеткай Крамля. Яны забыліся, што Лукашэнка вядзе палітычны тэрор у Беларусі і ў якасьці застрашваньня апанентаў практыкуе забойствы.

Беларускіх палітычных уцекачоў ня можа не хваляваць той факт, што вялікая колькасьць расейскай вайсковай тэхнікі і сілы сьцягваецца да межаў Беларусі. Пад прыкрыцьцём вайсковых вучэньняў можа адбыцца анексія і захоп тэрыторыі краіны, як гэта адбылося ва Ўкраіне з Крымам. Трывожна і балюча бачыць, што палітыкі Еўропы флегматычна назіраюць за агрэсіяй “рускіх” бандытаў супраць еўрапейскага парадку. Мабыць, гэта мае для некаторых палітыкаў фінансавую выгаду і прагматычную цікавасьць. Такія палітыкі не разумеюць, што імгненная выгада для іх кішэні можа разьліцца рэкамі крыві для еўрапейскіх жыхароў.

Палітыкі, ігнаруючы дэмакратычныя метады змаганьня за правы чалавека, падштурхоўваюць насельніцтва да радыкальных акцый пратэсту за права быць Чалавекам!

Урокі гісторыі забыты! Значыць, трэба чакаць новай сусьветнай вайны, якая, магчыма, акажацца без пераможцаў!

Путін - вбивця!
Путін - терорист!
Путін - маніяк!

Як назвати тих, хто вважає його політиком і сідає з ним за стіл?

Білоруські політичні біженці вважають, що таких людей можна називати компаньйонами по бізнесу. Бізнес і політика стали головними складовими факторами в технократичниму управлінні світовим капіталом і людськими ресурсами. Засоби масової інформації, які знаходяться в руках і під контролем найбільших технократів, маніпулюють людською свідомістю, і люди вважають, що демократія і гуманізм - головний важіль у політичних процесах. І це є головною помилкою населення.

Протягом останніх 20 років, європейський істеблішмент з наполегливістю маніяка намагався переконати, що люди, які знаходяться в уряді російської федерації, є демократами і цивілізованими людьми, і наполегливо заштовхував в «пащу людожерського режиму» народи, які віддалялися від «уваги» політичного канібала. Кремлівські політичні терористи різними засобами зачистили територію своєї країни, а також країн, які раніше входили до складу російської імперії. На жаль, і релігійні структури на території, яка контролюється московськими мафіозі, також служить технократів і клептоманам. Європейські політики ще не усвідомили всієї небезпеки від кібернетичних терактів, завдяки яким в структури політичних інституцій були впроваджені кремлівські агенти впливу.

У той час коли кремлівські терористи фінансують і виділяють величезні кошти на ведення гібридної війни, європейські політики, прикриваючись турботою про європейський бюджет, вирішили заощадити на фінансуванні телебачення, яке є головним ідеологічним форпостом в Польщі проти російських агресорів. Єврочиновникам простіше витрачати мільярди євро на канцелярські витрати і переклади чиновницького листування, ніж дати 6 мільйонів для фінансування телеканалу «Белсат», який доносить білоруському населенню інформацію про життя в Європі і світі. Якщо це не елемент економії, значить це факт змови з московськими ідеологічними терористами.

Білоруських політичних біженців не може не хвилювати той факт, що велика кількість російської військової техніки і сили стягується до кордонів Білорусі. Під виглядом військових навчань може статися анексія і захоплення території, як це сталося в Україні з територією Криму. Тривожно і боляче, що політики Європи флегматично спостерігають за агресією російських бандитів проти європейського порядку. Можливо, це має для деяких політиків фінансову вигоду і прагматичний інтерес. Ці політики не розуміють, що теперішня вигода для їх кишені, може пролитися ріками крові для європейських жителів. Уроки історії забуті! Значить, слід чекати нової світової війни, яка може бути без переможця!
Тривожно, що європейські політики ведуть переговори з маріонеткою кремля. Вони забули, що Лукашенко веде політичний терор в Білорусі і в якості залякування для опонентів практикує вбивства.

Політики, ігноруючи демократичні методи боротьби за права людини, підштовхують населення до радикальних акцій протесту за права бути Людиною!

Путин – убийца!
Путин – террорист!
Путин – маньяк!

Как назвать тех, кто считает его политиком и садится с ним за стол?

Белорусские политические беженцы считают, что таких людей можно называть компаньонами по бизнесу. Бизнес и политика стали главными составляющими факторами в технократическим управлением мировым капиталом и людскими ресурсами. Средствами массовой информации, которые находятся в руках и под контролем крупнейших технократов, производятся манипуляции человеческим сознанием и люди считают что демократия и гуманизм главный рычаг в политических процессах. И это является главной ошибкой населения.
На протяжении последних 20 лет, европейский истеблишмент с настойчивостью маньяка пытался убедить, что люди находящиеся в правительстве российской федерации, являются демократами и цивилизованными людьми, и упорно заталкивали в «пасть людоедского режима» народы, которые удалялись от «внимания» политического каннибала. Кремлёвские политические террористы различными средствами зачистили территорию своей страны, а также стран, которые раньше входили в состав российской империи. К сожалению и религиозные структуры на территории, которая контролируется московскими мафиози, также служит технократам и клептоманам. Европейские политики ещё не осознали всей опасности от кибернетических терактов, благодаря которым в структуры политических институций были внедрены кремлёвские агенты влияния.

В то время когда кремлёвские террористы финансируют и выделяют огромные денежные средства на ведение гибридной войны, европейские политики, прикрываясь заботой про европейский бюджет, решили сэкономить на финансировании телевидения, которое является главным идеологическим форпостом в Польше против российских агрессоров. Евро чиновникам проще тратить миллиарды евро на канцелярские расходы и переводы чиновничьей переписки, чем дать 6 миллионов для финансирования телеканала Белсат, который доносит белорусскому населению информацию о жизни в Европе и мире. Если это не элемент экономии, значит это факт сговора с московскими идеологическими террористами.

Белорусских политических беженцев не может не волновать тот факт, что большое количество российской военной техники и силы стягивается к границам Беларуси. Под видом военных учений может произойти аннексия и захват территории как произошло в Украине с территорией Крыма. Тревожно и больно, что политики Европы флегматично наблюдают за агрессией русских бандитов против европейского порядка. Возможно, это имеет для некоторых политиков финансовую выгоду и прагматический интерес. Эти политики не понимают, что сиюминутная выгода для их кармана, может пролиться реками крови для европейских жителей. Уроки истории забыты! Значит, следует ждать новой мировой войны, которая может быть без победителя!

Тревожно, что европейские политики ведут переговоры з марионеткой кремля. Они забыли, что Лукашенко ведёт политический террор в Беларуси и в качестве устрашения для оппонентов практикует убийства.

Политики, игнорируя демократические методы борьбы за права человека, подталкивают население к радикальным акциям протеста за права быть Человеком!

Poutine est un assassin!
Poutine est un terroriste!
Poutine est un maniaque!

Comment doit-on alors qualifier ceux qui le considèrent comme un politicien et s’assoient à sa table?

Les réfugiés politiques biélorusses estiment qu’on peut qualifier ces gens de compagnons d’affaires. Les affaires et la politique sont en effet devenus les principaux composants de la gestion technocratique du capital mondial et des ressources humaines. Les médias, qui sont entre les mains et sous le contrôle des plus grands technocrates, manipulent la conscience humaine, et les gens croient que la démocratie et l'humanisme sont le principal levier actif dans les processus politiques. Et ceci s’avère une erreur majeure de la part de la population.

Au cours des 20 dernières années, l’establishment européen a tenté de nous convaincre avec une persévérance maniaque que les membres du gouvernement de la Fédération de Russie sont des démocrates et des personnes civilisées, et ont poussé dans la «gueule du régime cannibale" les peuples qui s’éloignaient de l’"attention" du cannibale politique. Les terroristes politiques du Kremlin ont par divers moyens nettoyé le territoire de leur pays, ainsi que des pays qui faisaient auparavant partie de l'Empire russe. Malheureusement, les structures religieuses sur le territoire contrôlé par la mafia de Moscou, servent également aux technocrates et kleptomanes. Les politiciens européens n’ont pas encore réalisé tout le danger des cyber-attaques grâce auxquelles des agents d'influence du Kremlin ont été introduits dans les structures des institutions politiques.

Alors que les terroristes du Kremlin financent et allouent d'énormes fonds pour mener une guerre hybride, les politiciens européens, sous le couvert de se préoccuper du budget européen, ont décidé d’économiser sur le financement d’une télévision qui est le principal avant-poste idéologique en Pologne contre les agresseurs russes. Les fonctionnaires européens préfèrent dépenser des milliards d'euros pour les frais de leur chancellerie et la traduction de la correspondance bureaucratique, que de donner 6 millions pour financer la chaîne de télévision Belsat, qui fournit à la population biélorusse des informations sur la vie en Europe et dans le monde. Si ceci n’est pas un élément d'économie, il s’agit d’un fait de collusion avec les terroristes idéologiques de Moscou.

Les réfugiés politiques biélorusses ne peuvent pas ne pas s’inquiéter du fait qu'un grand nombre d'équipements et de forces militaires russes sont concentrés aux frontières du Bélarus. Sous le couvert d'exercices militaires, certains territoires pourraient être annexés et saisis comme cela a été le cas en Ukraine avec le territoire de la Crimée. Il est inquiétant et douloureux de voir que les politiciens européens considèrent avec indifférence l'agression des bandits russes contre l'ordre européen. Peut-être cela présente-t-il pour certains politiciens des avantages financiers et un intérêt pragmatique. Ces politiciens ne comprennent pas que leur intérêt matériel immédiat pourrait générer des rivières de sang pour les citoyens européens. Les leçons de l'histoire sont oubliées! Nous devons donc nous attendre à une nouvelle guerre mondiale, qui pourrait n’avoir aucun vainqueur!

Il est inquiétant de voir que les politiciens européens négocient avec la marionnette du Kremlin. Ils ont oublié que Loukachenko gouverne la Biélorussie par la terreur politique et pratique les assassinats pour dissuader ses opposants.

En ignorant les méthodes démocratiques de lutte pour les droits de l'homme, les politiciens poussent la population à des manifestations radicales pour défendre leur droit d’être des Hommes!

Putin is a murderer!
Putin is a terrorist!
Putin is a maniac!

How should we then qualify those who consider him as a politician and sit at his table?

Belarusian political refugees believe these people can be described as business partners. Business and politics have become the main components of the technocratic management of world capital and human resources. The media, which are in the hands and under the control of the greatest technocrats, manipulate human consciousness, and people believe that democracy and humanism are the main levers in political processes. And this proves to be a major mistake.

Over the past 20 years, the European establishment has tried to persuade us with manic perseverance that the members of the government of the Russian Federation are democrats and civilized people, and persistently pushed into the "mouth of the cannibalistic regime" the nations that were trying to move away from the "attention" of the political cannibal. The political terrorists of the Kremlin have by various means cleansed the territory of their own country, as well as of countries that were formerly part of the Russian Empire. Unfortunately, the religious structures on the territory controlled by the Moscow mafia are also used by technocrats and kleptomaniacs. European politicians have not yet realized the whole danger of the cyber attacks allowing Kremlin influence agents to be introduced into the structures of the political institutions.

While terrorists in the Kremlin finance and allocate huge funds for a hybrid war, European politicians, under the guise of worrying about the European budget, have decided to save on financing a television that is the main ideological outpost in Poland against the Russian aggressors. European civil servants prefer to spend billions of Euros on office expenses and translation of their bureaucratic correspondence than to give 6 million to finance the Belsat television channel, which provides the Belarusian population with information about life in Europe and in the world. If this is no savings element, then it is collusion with the ideological terrorists of Moscow.

The Belarusian political refugees cannot but worry about the fact that a large number of Russian military equipment and military forces are concentrated at the Belarusian borders. Under cover of military exercises, certain territories could be annexed and seized like it happened in Ukraine with the Crimea. It is disturbing and painful to see that European politicians react with indifference to the aggression of Russian bandits against the European order. This can possibly present financial advantages and a pragmatic interest for some politicians. These politicians do not understand that their immediate material interest could generate rivers of blood for the European citizens. The lessons of history are forgotten! We must therefore expect a new world war, which might have no winner!

It is worrying to see that European politicians are negotiating with the Kremlin puppet. They forgot that Lukashenko governs Belarus by political terror and practices assassinations to dissuade its opponents.

By ignoring democratic methods of fighting for human rights, politicians are pushing the population towards radical demonstrations in order to defend their rights to be human!

Навіны дыяспары: